Spahn, Martin [Historiker, Politiker 1875-1945] Über das Objekt