Athen = Athinai, Akropolis

Bayerische Staatsbibliothek