Max Beckert (1860-1919); Fotograf: Partenkirchen Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-BAR-0000000000134412
 • Partenkirchen
 • Gruppenbild (Kinder in Tracht; Häuser; "Straßenpartie")
  • Max Beckert (1860-1919); Fotograf
  • Johannes, Bernhard (Firma) [Fotografen]
  • Partenkirchen
 • 1900 - 1910
 • 9 x 14 cm / Material: Repr (Postk nach e.Fotografie)
  • Partenkirchen
  • Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek
  • Fotoarchiv Bernhard Johannes und Nachfolger
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Bildnummer: ansi-001032
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: Fotoarchiv Johannes B.53
 • https://bildarchiv.bsb-muenchen.de/search?id=ansi-001032
 • Metadaten-Lizenz: CC0