Ledochovsky, Mieczyslaw Halka von [Kardinal 1822-1902]

Bayerische Staatsbibliothek