August Beckert: Betriebseröffnung d.Teilstrecke Garmisch-Partenkirchen - Eibsee d.Zugspitzbahn 19. Dezember 1929 About the Object