Felicitas Timpe: Empfang d.Deutschen Grammophon nach e.Aufführung von Sternklang v.Karlheinz Stockhausen August/September 1972 About the Object