Prozess gegen Peter Hößl wegen Mord bzw.fahrlässiger Tötung bzw.Körperverletzung am 24.November 1956 an Schulkind Franz Stöbich 17.-18.Januar 1958

Bayerische Staatsbibliothek