Alembert, Jean Le Rond d' [Mathematiker, Schriftsteller 1717-1783]

Bayerische Staatsbibliothek