Wieland, Christoph Martin: Christoph Martin Wieland (1733 - 1813) Autographen: Briefe von Christoph Martin Wieland an verschiedene Adressaten - BSB Autogr.Cim. Wieland... Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-HSS-00000BSB00096482
 • Christoph Martin Wieland (1733 - 1813) Autographen: Briefe von Christoph Martin Wieland an verschiedene Adressaten - BSB Autogr.Cim. Wieland...
 • Christoph Martin Wieland (1733 - 1813) Autographen: Briefe von Christoph Martin Wieland an verschiedene Adressaten - BSB Autogr.Cim. Wieland, Christoph Martin / 5. Christoph Martin Wieland (1733 - 1813) Autographen: Manuskript von Christoph Martin Wieland - Fragment der Cicero-Übersetzung - BSB Autogr.Cim. Wieland, Christoph Martin.5
 • Erweiterte Beschreibung
  • Wieland, Christoph Martin
  • Wieland, Christoph Martin
  • [S.l.]
 • 1752 - 1811 und ohne Datum
 • 1 eigenhändiges Manuskript
  • Deutsch
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV041461061
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: Autogr.Cim. Wieland, Christoph Martin.5
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00096482-1
 • http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00096482-1
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • Ohne Ort, ohne Datum.
 • --