Devéria, Achille (1800-1857); Verfasser: Alphabet varié : Choix de costumes dessinés d'après nature Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-HSS-00000BSB00109758
 • Alphabet varié : Choix de costumes dessinés d'après nature
  • Devéria, Achille (1800-1857); Verfasser
  • Fonrouge [Verlag]
  • Paris
 • [ca. 1830]
 • 25 ungezählte Blätter
  • Französisch
  • Bildband
  • Lithographien der Bayerischen Staatsbibliothek - Lithogr.
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: Lithogr. 428
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00109758-8
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV001674407
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00109758-8
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 2019-01-15