Gründliche Beleuchtung des actenmäßigen Verhalts der zwischen ... Fr. Xav. Freyh. v. Lerchenfeld ... dem ... Ferd. Karl Freyh. v. Lerchenfeld ... abwaltenden Fidei-commiss. Strittssache Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MDZ-00000BSB10320766
 • Gründliche Beleuchtung des actenmäßigen Verhalts der zwischen ... Fr. Xav. Freyh. v. Lerchenfeld ... dem ... Ferd. Karl Freyh. v. Lerchenfeld ... abwaltenden Fidei-commiss. Strittssache
  • S.l.
 • 1771
  • Unbestimmt
  • Beleuchtung
  • Bücher zu Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: 2 Bavar. 1400,I,9
  • VD18-Nummer - Identifikator: VD18 14395614-001
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10320766-3
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV001365526
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10320766-3
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 2011-03-03