Sanctus Gallicanus martyr Alexandrinus Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MDZ-00000BSB10337246
 • Sanctus Gallicanus martyr Alexandrinus
  • Straubinga
 • 1656
  • Deutsch
  • Gallicanus
  • Bücher zu Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: 4 Bavar. 2193,II,1/94#Beibd.39
  • VD17-Nummer - Identifikator: VD17 12:128782F
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10337246-7
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV001422814
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10337246-7
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • Text dt. - Periocha - VD17-Nummer 2019 maschinell ergänzt
 • 2018-03-19