Courtilz de Sandras, Gatien de (1644-1712); Verfasser: La guerre d'Espagne, de Baviere et de Flandre : ou Memoires du Marquis D. ... Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MDZ-00000BSB10374040
 • La guerre d'Espagne, de Baviere et de Flandre : ou Memoires du Marquis D. ...
  • Courtilz de Sandras, Gatien de (1644-1712); Verfasser
  • Sassenage, Gabriel Alphonse de (-1706)
  • Cologne
 • 1708
  • Unbestimmt
  • Bücher zu Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: Bavar. 1161 a
  • VD18-Nummer - Identifikator: VD18 10880348-002
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374040-9
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV001427527
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374040-9
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 1995-11-16