Regensburger Anzeiger : General-Anzeiger und Handelszeitung. 1864, 9 - 12 = Nro. 241 (1. September) - Nro. 361 (31. Dezember) 1864,9-12 About the Object
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MDZ-00000BSB10486229
 • Regensburger Anzeiger : General-Anzeiger und Handelszeitung. 1864, 9 - 12 = Nro. 241 (1. September) - Nro. 361 (31. Dezember) 1864,9-12
  • Habbel [Verlag]
  • Pustet [Verlag]
  • Regensburg
 • 1864
  • German
  • Regensburger Anzeiger, 50 Jahre im Hause Habbel
  • Regensburger Anzeiger, fünfzig Jahre im Hause Habbel
  • Regensburger General-Anzeiger
  • Generalanzeiger
  • Generalanzeiger
  • Zeitung
  • Zeitung
  • Anzeigenblatt
  • Lokalpresse
  • Regensburg
  • Bücher zu Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bavarian State Library - Call number: 2 Eph.pol. 7 hb-1864,9/12
  • Uniform Resource Name - Identifier: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10486229-1
  • B3Kat Identifier - Identifier: BV005260190
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10486229-1
 • Licence of the Metadata: CC0
 • 2018-05-15