Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego. 1849, Nr. 1 - 99 Über das Objekt