De Baioaria Francis Svbiecta About the Object
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MDZ-00000BSB10973492
 • De Baioaria Francis Svbiecta
  • Jan, Johann Wilhelm (1681-1725)
  • Kreusig, Samuel (-1723)
  • Pollich, Johann Wilhelm
  • Officina Kreusigiana
  • Prelo Crevsingiano [Verlag]
  • Wittenberg
 • [1715]
 • 48 ungezählte Seiten, 4°
  • Latin
  • De Baioaria Francis subiecta
  • Hochschulschrift
  • Bücher zu Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bavarian State Library - Call number: 4 Diss. 3763,9
  • VD18 Number - Identifier: VD18 14874792
  • Uniform Resource Name - Identifier: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10973492-6
  • B3Kat Identifier - Identifier: BV005068377
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10973492-6
 • Licence of the Metadata: CC0
 • Rückseite des Titelblatts unbedruckt
 • 2018-05-16