Chronik 1873/74 Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MDZ-00000BSB11176681
 • Chronik 1873/74
  • Ludwig-Maximilians-Universität München (Verfasser)
  • Kollegium [Verlag]
  • Univ.-Archiv [Verlag]
  • München
 • 1874
  • Deutsch
  • Ludwig-Maximilians-Universität München
  • Zeitschrift
  • Zeitschrift
  • Bericht
  • Bücher zu Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: 4 Bavar. 2218-1867/75
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb11176681-1
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV002538143
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11176681-1
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 2017-12-01