Dr. J. A. Seuffert's Blätter für Rechtsanwendung. 19 = Bd. 39 des Gesamtwerkes. 1874 19 Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MDZ-00000BSB11182247
 • Dr. J. A. Seuffert's Blätter für Rechtsanwendung. 19 = Bd. 39 des Gesamtwerkes. 1874 19
  • Schweitzer [Verlag]
  • Palm & Enke [Verlag]
  • Sebald [Verlag]
  • München
  • München
  • München
 • 1874
  • Deutsch
  • Seuffert's Blätter für Rechtsanwendung
  • J. A. Seuffert's Blätter für Rechtsanwendung
  • Doktor J. A. Seuffert's Blätter für Rechtsanwendung
  • Quelle
  • Geschichte
  • Rechtsanwendung
  • Zeitschrift
  • Entscheidungssammlung
  • Bücher zu Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: Bavar. 4645 y-39
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb11182247-6
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV002594845
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11182247-6
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 2017-12-01