Bamberger neueste Nachrichten. 1874,1/6 = Jg. 14 1874,1/6 Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MDZ-00000BSB11183589
 • Bamberger neueste Nachrichten. 1874,1/6 = Jg. 14 1874,1/6
  • Spandel [Verlag]
  • Humann [Verlag]
  • Göttling [Verlag]
  • Bamberg
 • 1874
  • Deutsch
  • Neueste Nachrichten
  • Bamberger Neueste Nachrichten / Sonntagsblatt
  • Sonntagsblatt
  • Zeitung
  • Zeitung
  • Lokalpresse
  • Bamberg
  • Bücher zu Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: Eph.pol. 59 mxd-1874,1/6
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb11183589-3
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV009983979
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11183589-3
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 2018-03-12