Frottole, Bd. 7 Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MUS-00000BSB00082313
 • Frottole, Bd. 7
 • Erweiterte Beschreibung
  • Petrucci, Ottaviano (1466-1539)
  • Ottaviano Petrucci [Verlag]
  • Venetiis
 • 1507
 • 56 Bl.
  • Italienisch
  • Frottole Libro ... / 7. - (6.6.1507)
  • Frottole libro septimo
  • Frottole Libro ...
  • Musikalische Cimelien der Bayerischen Staatsbibliothek
  • Ottaviano Petrucci (Drucker): Frottole
  • Rariora, Reserve und Pergamentdrucke der Bayerischen Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: Rar. 878-1/9#7
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00082313-1
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV007795534
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00082313-1
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • Bibliogr. Nachweis: RISM B I, 1507/3
 • 2018-06-01