4 Sacred songs - Sachrang, Museum Müllner-Peter 10 : [without collection title] Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:MPM-MUS-00000BSB00114528
 • 4 Sacred songs - Sachrang, Museum Müllner-Peter 10 : [without collection title]
  • Auer, Josef; Schreiber
  • Hueber, Peter (1766-1843); Schreiber
  • Lesche, Wunibald (1813-); Schreiber
 • 1835-1843
 • 17 parts, 3 parts, 31,5 (30,5) x 25 cm, different sizes
  • Unbestimmt
  • Musikhandschrift
  • „Der Notenschatz des Müllner Peter“ – Die Sachranger Musikaliensammlung
 • Müllner Peter Museum Sachrang
 • Müllner Peter Museum Sachrang
  • Müllner Peter Museum Sachrang - Signatur: Sachrang, Museum Müllner-Peter -- 10
  • RISM-Identifikator - Identifikator: RISM 1001025910
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00114528-3
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV045367070
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00114528-3
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • Abschrift - Abschrift - Schreiber, ermittelt: Hueber, Peter, 1766-1843 - Schreiber, ermittelt: Lesche, Wunibald, 1813* - Schreiber, ermittelt: Auer, Josef, 1817* - Schreiber S, A, T, B, cl 1, 2: Peter Huber. - Schreiber org 1, 2, fl, cor 1, 2, tr 1, 2, timp: Lesche. - Format cl in D solo: 29 x 24 cm, fag und bombardone: 16 x 26,5 cm. - Die Ergänzungsstimmen enthalten nur die erste Nummer. - Stimme(n): S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org, org (= b.fig), fl, cl in D 1, 2, cor in D 1, 2, tr in D 1, 2, timp: 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 f.; cl in D (= org solo), fag, bombardone: 1, 1, 1 f.
 • 2019-02-07