Aufführbuch der Regensburger Domspatzen, Bd. 16 About the Object
 • https://bavarikon.de/object/bav:RDS-HSS-00000BSB00074540
 • Aufführbuch der Regensburger Domspatzen, Bd. 16
  • Regensburg
 • [1968]
  • German
  • [Aufführbuch der Regensburger Domspatzen] / [16]. 1968
  • [Aufführbuch der Regensburger Domspatzen]
  • Aufführungsbücher des Regensburger Domchores
 • Staatliche Bibliothek Regensburg
 • Regensburger Domspatzen
  • Bayerische Staatsbibliothek
  • Regensburger Domspatzen - Call number: Regensburg, Verein Freunde des Regensburger Domchors -- Aufführbuch 16
  • Uniform Resource Name - Identifier: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00074540-6
  • B3Kat Identifier - Identifier: BV040324508
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00074540-6
 • Licence of the Metadata: CC0
 • 2012-07-20