Die Baracke. Kriegsgefangenenzeitung - Provinzialbibliothek Amberg Lit.ext. 14a Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:SAM-HSS-00000BSB00119948
 • Die Baracke. Kriegsgefangenenzeitung - Provinzialbibliothek Amberg Lit.ext. 14a
 • Erweiterte Beschreibung
  • Amberg
 • 1917
 • 4
  • Deutsch
  • Baracke! : Journal des prisonniers français d'Amberg. 1. 1916/17, 1/29
  • Journal des prisonniers français
  • Französischer Kriegsgefangener
  • Kriegsgefangenenlager
  • Zeitschrift
  • Amberg
  • Schätze der Provinzialbibliothek Amberg
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Provinzialbibliothek Amberg
  • Provinzialbibliothek Amberg - Staatliche Bibliothek - Signatur: Lit. Ext. 14a
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00119948-5
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV022879299
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00119948-5
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 2019-04-08