Ambrosius Mediolanensis (339-397): Expositio in psalmum CXVIII - Staatsbibliothek Bamberg Msc.Bibl.50 Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:SBB-KHB-00000SBB00000043
 • Expositio in psalmum CXVIII - Staatsbibliothek Bamberg Msc.Bibl.50
  • Ambrosius Mediolanensis (339-397)
  • Lucius III. Papa (-1185)
  • Trier ; Echternach
 • Anfang 11. Jahrhundert
 • 175, 2 Blätter : Illustrationen, 33 x 25,5 cm / Material: Pergament
  • Latein
  • Expositio in Psalmum 118
  • Augustin, In psalmum CXVIII
  • In psalmum CXVIII expositio S. Ambrosii
  • Schreiben des Papstes Lucius III.
  • Handschrift
  • Kaiser-Heinrich-Bibliothek Bamberg
  • Bibliothek und Skriptorium des Klosters Michaelsberg
 • Staatsbibliothek Bamberg
 • Staatsbibliothek Bamberg
  • Staatsbibliothek Bamberg - Signatur: Msc.Bibl.50
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-sbb00000043-2
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV035493321
 • http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:12-sbb00000043-2
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 2018-01-14