Dem König zur Feier der Uebergabe hiesiger Stadt : Regensburg den 6. Juny 1810 Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:SBR-MDZ-00000BSB11113601
 • Dem König zur Feier der Uebergabe hiesiger Stadt : Regensburg den 6. Juny 1810
  • Stahl-Schützen-Gesellschaft (Regensburg) (Verfasser)
  • Maximilian Joseph I. Bayern, König (1756-1825)
  • Augustin [Verlag]
  • Regensburg
 • 1810
 • [4] Bl.
  • Deutsch
  • Stahl-Schützen-Gesellschaft Regensburg
  • Festschrift
  • Bücher zu Bayern
 • Staatliche Bibliothek Regensburg
 • Staatliche Bibliothek Regensburg
  • Staatliche Bibliothek Regensburg - Signatur: 999/Rat.civ.45
  • Uniform Resource Name - Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb11113601-5
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV010894681
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11113601-5
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • 2011-04-20