De Visschers vrou in haer Man een langdurich gebreck siende heeft hem en haer t'samen gebonden in Zee geworpe : Verse daruner: Ick ben altyt beswaert ...

Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg