9 Treffer sortiert nach

 • Annalivm Virtvtis Et Fortvnae Boiorvm Pars ... / 2. 788 - 1070 : complectitvr secvnda pars Annalivm historiam trivm pavlo minvs secvlorvm ; qvaeqve ab anno DCCLXXIIX. vsqve ad MLXX
   Textstellen 
  [...] ſuperſtitione cum to ta gente ad uollra ſacra tranſiturum o Dolliceretur Chriſtiano more abluto Stephan nomen inditum ex quo tem pore pictatem ita magnific e c oluit vt nec Giſelae [...]
  [...] Dynaſtam cui nu VM kºnº pta fuerat tumulo intuliffet ad templü nzscrr dem Protomartyrls Stephan honor condcndum animum adjeeit non pro eulab coloco quo ante annos centum feptuaginta Rathardum [...]
  [...] s accuſar eiútl que tuendae deſperatione mutare ſolum coactum delatúmque n Vngariªm fi dem Stephan regis amplexum narrar qui clientem norL aſpernatus ſanaro ejusingenium cum vellct co die quo [...]
  [...] veran tium erſi nullus apparebat auctor Con radum impulſum vr divinitus cantatü receptui 5 Stephan res Deo curz efl e crªederet neque auſum perrurbatis au ſpicijs contra tam ominoſam [...]
  [...] duitaremaztumná earn conflictari pate zretu r Petrus prolixè omnia pollicitus vixdum elapfo à Stephan morte anno scum ſimulato lu ctu fidem curám q Gife GrszLE la pofuit ex tutore [...]
 • Schau-Plaz Bayerischer Helden, Das ist Auführlicher Entwurff aller Bayerischen Herzoge : Von Teut an Biß auf jezige Zeit in Teutscher Helden-Sprach beschriben
   Textstellen 
  [...] pray J u M In Verlegung Peter Paul Bleul Kunſt und Buchhändlern in Nürnberg Gedruckt bey Stephan Rolcken TOet tingiſchen poBuchdruckernAnno 168 z z Y s z z r v e t r t [...]
  [...] Nachkom mend aber Niderland und zwar mehr außdeß Gükes dann außſelbſt eigener Schuld Jehannes Stephan Sohns Herzog DÄ ſolche Krieg wo Hirſchnur Feinde waren Und die Dianen Zorngar leichteſtillenkontº [...]
  [...] Reuter eine auß erleſene Mannſchaft mit in Italien Carario Ärºfete das Glükſelbſten Paduam allen Stephan Tapfferkeit bezwang das Schloß wie Pigna und Corius melden Doch seiÄ 4h aus Bayern TTF [...]
  [...] Beſchirmer Dapfferkeit Der Stadt ſtunden vor Sigiſmundus Schwarzenſtein Eraſmus Schild Albanus Glo ſenius und Michael Beer die den Feind der die Vorſtadt ſchon inne hatte und die Stück bereits gegen [...]
  [...] herauszogen und entweder zu ſterbs zwangen oder zu noch gröſſerm Spott auf de hielten biß Michael Gruber zu unsüberg d v W ans Bayern ºß ſº a Tſ Y{473|-00569002590} durch deſſenLiſt man [...]
 • Schau-Plaz Bayerischer Helden, Das ist Auführlicher Entwurff aller Bayerischen Herzoge : Von Teut an Biß auf jezige Zeit in Teutscher Helden-Sprach beschriben
   Textstellen 
  [...] zeugung vieler Kade gleichfalsberühmt er Stephan Kavers Ludwigs Sebneugete auß Eliſabetha c Stephanum Fridericum und Johannem Der andern zugeſchweis gena 2 Johannes Stephan Sohn verleſegeich fals Erben ſeiner [...]
  [...] Ä Von J U M Saº Ä eter Paul Bleul Kunſt und Buchhändlern in Nürnberg Gedruckt bey Stephan Rolcken Oet tingiſchen Hof BuchdruckernAnno 1681 v r R 3 4 Esºche Sº Sibliothek Muñchen RÄT [...]
  [...] Beſchirmer Dapfferkeit Der Stadt ſtunden vor Sigiſmundus Schwarzenſtein Eraſmus Schild Albanus Glo ſenius und Michael Beer die den Feind der die Vorſtadt ſchon inne hatte und die Stück bereits gegen [...]
  [...] Ä und entweder zu ſterbé zwangen oder zu noch gröſſerm Spott auf be bieten biß Michael Gruber zu unsüber Ä ans Bayern FÄ FFGFſſenLiſſmanTTHTFeingeFTCFWF ge dem Feind auf dem Naken [...]
 • Annalivm Virtvtis Et Fortvnae Boiorvm Pars ... / 2. 788 - 1070 : complectitvr secvnda pars Annalivm historiam trivm pavlo minvs secvlorvm ; qvaeqve ab anno DCCLXXIIX. vsqve ad MLXX
   Textstellen 
  [...] te haec tempora annis mortuum id ve cordesillosnonanimadvertisle vkimu probrumest frontem amisisscdicas fi Stephan i quidquamsibictedi postulant Filiunxj Giselæ exGisclaStepharins vnicum tulit Eme F S Eme rjcum in [...]
  [...] Illiipfi dum fana mens fuit palàmpra fetulere nullu regno fuo benignius fidus exortum eife quamGifelapedeeöinferentcStephan Rex cum filiu quern exea fublarum fi bifuccefloremdeftinaverat cçlurepe tijíTet eóque etiamipfevocaretur hanc [...]
  [...] ardeant sese auctu rum moxqueadvocatis Christiana legis doctoribus nostra sacra suscepit ex nomine ImperatorisGræciMichael ap pellari voluit Facti novitas cum invidi G R am apud populares denique bella [...]
  [...] Lotharingividuamcollocaratjlngelhe mium adcondecoranda facrorum An tistitum Comitia acecssifle compeiio quibusenostris Hcioldus Salisburgen fis Michael Ratisbonenfis Adelbertus Batavensis Starchandus Eistctcnfis Vdalricus Augustanus interfuere San ctioribuscaufisagitatis etiam deauxili [...]
  [...] intentabat fi ve odio ad illam immanitatem impul fus fivefpoliorumamorenondumirL ilia fatali arena extinfto Michael fimul atque hoc agi à bárbaro advertit ferio revivifcens colleftis vltim is viribus etiam [...]
 • Annalivm Virtvtis Et Fortvnae Boiorvm Pars ... / 2. 788 - 1070 : complectitvr secvnda pars Annalivm historiam trivm pavlo minvs secvlorvm ; qvaeqve ab anno DCCLXXIIX. vsqve ad MLXX
   Textstellen 
  [...] Itálica Superum iras hommum tn fidias cegre e vitat D D D Ço tt hardi Stephan Vn gari3Kunegundis ExaugußdeßmBup nera ducuntur Henricus Tatremor tuo m Bohemos mo uet ITernhert Ducistemeritateclademacapit [...]
  [...] palim prae fe tulere nullu regno fuo benignius fidus exortum efle quamGTfelâ pedëéo inferente Stephan Rex cum filiu quem ex ea fublatum fi bi fucceíTorem déftinaverat г cçlurcpe tijflet eóque [...]
  [...] u rum móxque advocatis Chriftianae legis foftoribus noftra facra fufcepit ex nomine Imperatoris Graeci Michael ap PcUarivoluit Facti novitas cum invidi J 0 ara apud populares denique bella NVSINBEt [...]
  [...] collocaratjngdhe mium adcondçcoranda facrorumAn tiftitum Comitia acceffifle comperio quibusènoftris Heroldus Salisbuigen iis Michael Ratisbonenfis Adelbertus Batavenfis Starchandus Eiitctenfis Vdalricus Auguftanus interfuere San êtioribus caufisagitatis etiam [...]
  [...] illam immanitatem impnl iis five fpoliorum amore nondum in IIa fataii arena extin fto Michael iimul tque hoc agi à bárbaro advertit ferio evivifeens colleffis vltimis viribus riam ipfe [...]
 • Theatrum virtutis et gloriae Boicae Maximiliani Emmanuelis
   Textstellen 
  [...] Superi propria h e ß dona Su ißnt T IOAN 104 Z У С E JOANNES STEPHAN F LVD CifcS N DVX BO I A MM QYINQVAGESIMVS SECUNDUS fOrdi Rea ttbi t [...]
  [...] in Je rejeâus Ренегат Vrbi Sigiimun dus Schwarzen ftainius Erafmus Schil tus Albanus Clofcnms Michael Bee rus qui faoftem jam fuburbiis potitum tormenta mcenibus adtnovemxnvia flammatis vndeimpeKbantur ardibus [...]
 • Annalivm Virtvtis Et Fortvnae Boiorvm Pars ... / 3. [Ab Anno MLXX usque ad MCCXIV]
   Textstellen 
  [...] pro tutela fuerit Eodemferè tempore Ludouicus Princeps Othonis Ste 5б Vi nr ir Foi г Stephan i frater deceífit annorurrm gmtifeptem íinehxrede Henrico in Pontificio Conradus Luppurgius KaL Auguit iucceifit [...]
  [...] relatum eil ni hilominus intermortuis voeibus re nuncian nepoti degeneri iuifit Ini quameum D Michael i litem int ender e 8c cum aduerfario nimis potente colli ii fe quidem caufae [...]
  [...] agmen indi gnáis haberetur ventumadmanuseft magnoque ftatura Graecis perfidia fue rzo n ifi vrbisPontifcx Michael homo vafer blanditiis fucatx orationis qua apud Regem plurimum poterao ma numilliusinhibuiiTet Improbiùs [...]
 • Annalivm Virtvtis Et Fortvnae Boiorvm Pars ... / 1. [600 a. Chr. - 788 p. Chr.] : complectitvr prima pars Annalivm fragmenta historiae veteris vndecim secvlorvm et amplivs ; ab vltima gentis Boicae Literarvmqve memoria ; annos ante Christum natum DC. post eivsdem natalem DCCLXXXVIII ; ex fidissimis monimentis graecis romanisqve
   Textstellen 
  [...] illuril cordi efle Deo in terpretatus Epifcopus in po AciyAMí fterumíibiincolendum cenfuit útqucf S Stephan molefto fübiride aquâe onerc íüos leva Corbi TE ret as Preces cipí nc ferrara per [...]
  [...] cum priftinas confternatio ni 4г Vjrt Br Vort àjçhang ni Cœlçfte etiam prodigium acccdcrcUjs Michael rmmÀlahis jmmortalis beataíque militiç IN PRjELIO r im il Vi v antçfignanum Michaelem îmmutunu [...]
 • Annalivm Virtvtis Et Fortvnae Boiorvm Pars ... / 3. [Ab Anno MLXX usque ad MCCXIV]
   Textstellen 
  [...] patrias pro tutela fuerit Eodemferè íLn eîtfi tempore Ludouicus Princeps Othonis 956 VlRT itFort Stephan i frater deceffi t annorum tí gintifeptem fine herede HenricoiiL Pontificio Contadus Luppurgius KjI [...]
  [...] haberetur venturo ad manus eft magnóque ftatura Graséis perfidia fuö uo nifi vrbis Pontifex Michael homo vafcrblanditiisfucataeorationis qua apud Regem plu rimum poterao ma numilliusinhibuiflet Improbiuset Авж1ДЯвь iam [...]