Allgemeine Suche

Hier finden Sie alles, was bavarikon zu bieten hat. Durchsuchen Sie unsere digitale Schatzkammer ganz nach Ihren Wünschen und entdecken Sie unsere gesamten Schätze.

Neben den volldigitalisierten Kunst- und Kulturobjekten finden Sie hier auch Personen, Orte, Karten, Ausstellungen, Sammlungen, Partner oder Datensätze.

Durchsuchen Sie Beschreibungen und Metadaten mit unserer Volltextsuche oder filtern Sie Ihre Suchergebnisse nach Belieben.

Filter
Crusiae, urbis Burggrafiatus Norici supramontani antiquissimae, historia : accessit sub finem indiculus ecclesiarum et scholarum praefati Burggrafiatus
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV001758022
 • Identifikator: VD17 12:125567G
 • Signatur: Bavar. 4797 t
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10386694-8
 • Will, Johann
 • Amelung [Verlag]
 • 1691
 • Baruthum
 • NoC-NC

[...] cujus certum qvidem diem nondum comperui probabile autem exiflimo faâum efle circa idem tempus qvô Baruthum Huffitis fuccubuit dienimiruni2 Februa rii Anno 1430 e Dolebat ex animo de hac Principa ls [...]

[...] Princeps Chriftianus fedem fibi D 2 Crufise d Idem ibid foi 221 a Crufiae vicinum Baruthum conftituens cx quo tem pore urbs noftra cultior be lautior extitit Mox enim propè ad [...]

[...] hunc Marchio de Grana Dux Caefareus quan do А 163г ipfô feftô Matthaei Crufiam exfpoliavit Baruthum occupatum 10000 imperialibus mulftavit be circumjacentemtraâum creberrimisincurfionibus rapinis incendiis caedibusqve populavit a Aft [...]

[...] incendüs jamdum labefa a ta contra tantam vim Sc tormentorum iâus impa ria judicantium Quare Baruthum Rofaeus cum fuis equitibus cives vero in proximas quasqve fvlvas 8c latibula fefe recipiebant hoftiscontra [...]

Crusiae, urbis Burggrafiatus Norici supramontani antiquissimae, historia : accessit sub finem indiculus ecclesiarum et scholarum praefati Burggrafiatus
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV001758022
 • Identifikator: VD17 12:125567G
 • Signatur: 4 Bavar. 2034
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10335875-8
 • Will, Johann
 • Amelung [Verlag]
 • 1691
 • Baruthum
 • NoC-NC

[...] rivisauôuspropè vicum S Johannis Steinachio fluvio jungitur qui ex monte Jb pinifero profluit indeqve Baruthum Drofenfeldum alluit donec non ita procul infra Culmbacum ad praedium fcitmi äUj in Mœnum album [...]

[...] cujus certum qvidem diem nondum comperui probabíle autem exiftimo fadum efle circa idem tempus qvô Baruthum Huffitis fuccubuit dienimirum2 Februa rii Anno 1430 e Dolebat ex animo de hac Principa tûs [...]

[...] Princeps Chriftianus fedem fibi D 2 Crufise d ídem ibid foL 221 a Crufiae vïcïnum Baruthum conftituens exquotém pore urbs noftra cultior lautior extitit Мох enim propè ad pontem viam regiam [...]

[...] hunc Marchio de Grana Dux Caefareus quan do A Д632 ipfô feftô Matthaeî Crufiam exfpoliavit Baruthum occupatum íoooo imperialíbus mulfravir circumjacentemtraQ um creberrimisincurfionibus rapinis incendiis caedibusqve populavît д Aft [...]

[...] vetuftate atqve incendiis jamdum labefaâa ta contra tantam vim tormentorum iQus impa ria judicantium Quare Baruthum Rofaeus cum fuis equitibus cives verô in próximas quasqve fylvas 8c latibula fefe recipiebant hoftis [...]

Commentatio
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: 4 Bavar. 2200 I 16 dx-1830/31
 • Identifikator: BV004472521
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10339374-5
 • Cloeter, J. F.
 • 1831
 • Baruthum
 • NoC-NC
Oratio in Joannis Friderici Degenii ... semisaecularibus muneris sacris
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: 4 Bavar. 2200 I 16 dx-1826
 • Identifikator: BV004171249
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10339365-5
 • Gabler, Georg Andreas
 • 1826
 • Baruthum
 • NoC-NC
Observationes miscellae in Plinii Panegyricum Traiano dictum
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV001601932
 • Signatur: 4 Bavar. 2200 I 16 dx-1823/24
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10339358-6
 • Held, Johann Christoph
 • Birner [Verlag]
 • 1824
 • Baruthum
 • NoC-NC
De regii sive singularis imperii maiestate ac sanctitate, cum omnibus civibus, tum studiosae maxime iuventuti pie ... colenda : Oratio ... ad sacra regni quina vicennalia ... Maximiliani Jos. Reg. Bav.
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10339360-8
 • Identifikator: BV004171238
 • Signatur: 4 Bavar. 2200 I 16 dx-1824
 • Gabler, Georg Andreas
 • 1824
 • Baruthum
 • NoC-NC
Jo. Fikenscherii ... De Fatis Baruthi, Superioris Burggraviatus Norici Urbis Primariae, Oratio : Habita In Ill. Coll. Christian-Ernestini Auditorio Maiori, D. XXVII Iul. An. M DC LXXIV
 • De Fatis Baruthi, Superioris Burggraviatus Norici Urbis Primariae, Oratio
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV011140756
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10387885-7
 • Signatur: Bavar. 5182 d
 • Fikenscher, Johann
 • Gebhardus [Verlag]
 • 1674
 • Baruthi
 • NoC-NC

[...] mdetotjwvenesfiudiofi Comes Barones Nobiles Baruthum confiuxerunt Qui Baruthi vario do8rinarumgenerefatiatiturbis honores dwulgant ce lebrant Banirfium Mir abitar poßeritas amplißma incre menta к funàato Collegia fumfit Baruthum j mira res eßtpfsfins [...]

[...] horridio ÍÍhJÍ rafata atrociora nunquam fubiit BARUTHUM quam fa ил occn tali aetate ALBERTI Annô 3 die 1 6 Novembris vlùo debellato ALBERTO BARUTHUM occupât Hànricus Dn de Çp U î [...]

[...] HISTORIA prodiitBatuûiï arnio rumquingentorum Quô laborero plus glorU veftraeSereT nitati Bamthojplendom conciliatumiriconfido quominùs Baruthum inclaruit olim Sufiipi a S banc de Barutho tra8ationem èâ fcealot dementia qua BARUT HUM NATALE [...]

[...] BA ffllTHQ exordiri erit conveniens quô annô mccxlviii ь anno haereditate Burggravio FRIDERICO ceffit Baruthum l ftemmOTTONE AIERANIO h Burggravii FRI В DE Ъ Finiit OTTO hic ftirpemDucum delibran QuiBlatfenhurgi [...]

[...] eftigutiâCtt Caa unb bedungen e gerne fe ben aa Innunt háud obfeure verba Ha null BARUTHUM muris fuiiïc cir cumcinâum tempore ilto Idem colligi pofle videturex aâis pub icis quaf Senatus [...]

Johann Paul Reinhards, der Alterthümer, Beredsamkeit, und Dichtkunst ordentlichen Lehrers zu Erlangen, Sammlung seltener Schriften, welche die Historie Frankenlandes, und der angränzenden Gegenden erläutern / 2
 • Staatliche Bibliothek Regensburg
 • Identifikator: VD18 9003693X-001
 • Identifikator: BV009361716
 • Signatur: 999/Bav.624(2
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb11083635-1
 • Reinhard, Johann Paul
 • Findeisen [Verlag]
 • (1764)
 • Coburg
 • NoC-NC

[...] ae tatem floruiſſeBARUTHUM EXOO TamEntem F 4 pore 88 Ioannis Fickenſcheri Oratio pore de BARUTHO exordiri erit conveniens quo anno MccxLvili haereditate Burggravio FRI DERICO ceſſit Baruthum Etenim OTTONE [...]

[...] eidem ſubjicit Baruthum et Abbatem Caenobii OTTONEM de Schwabsberg Dominum conſti tuit feudi Obiterhic urbis adnotabitur antiqui tas quae erroris convincit cum vulgo ſtatuen tes BARUTHUM coepiſſe demum [...]

[...] vindičtam ſu meret TER olim flamma horrenda atroci gra viſſima puniit BARUTHUM Primo quidem quod annales adnotarunt incendio Baruthum devaſtarunt et ut ex ačtis publicis non leviterli cet conjicere tantum [...]

[...] morticinum videmus BARUTHUM aliquo ties mors aſcendit per portas et ingreſſa eſt do mos ad diſpertendos de foris parvulos juvenes de plateis auferendos Mitto vero luem peſtiferam BARUTHUM vehementer urgentem [...]

[...] nunquam horridiora fata atrociora nun quam ſubiit BARUTHUM quam fatali aetate ALBERTI Anno 1553 die 16 Novembris vičto et debellato ALBERTO BARUTHUM occupat Heinricus Dn de Plauen er quae colluvies [...]

L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [11]. Dvplicem Memoriam Patriae Sacram Vnam Anniversariam ... Dominae Fridericae Carolinae Marggraviae Brandenbvrgi ... Natae Dvcis Saxoniae ... Continvatione X. ...
 • duplicem unam Brandenburgi ducis continuatione
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10387890-1
 • Identifikator: VD18 90561627-001
 • Identifikator: BV010052108
 • Signatur: Bavar. 5182 e-11
 • Lang, Lorenz Johann Jacob
 • 1778
 • Baruthi
 • NoC-NC

[...] fiiis re linquere agros vbi Baruthum fteterat et Culmbacum confu gere Vix fùrrexerat vrbs incendio deleta e cineribus cum a 1625 Princeps aulam et Cancellariam Baruthum reduce ret Confùltationes autem publicae [...]

[...] in funere Ephori Culmbacenfis Iob Laurentii Frobenii habitae adiun tus aulam cum Cancellaria A 1627 Baruthum rediiffe me edocuiffèt in Superintendentis Hainii oratione fäcrafae culari autem in D Cbrifliati imperium [...]

[...] fuit qui Baru thi imperii fedem fixit primus Princeps tamen fuiffe dici non poteft cui Baruthum placuit Non ita multo poft incendium Huffiticum quo annus i43otam funeftus quam notabilis eft Jo [...]

[...] conclaui maiori quod barbare fàla dicitur magis exornauit Chriftia nus Erneffus 1672 templo auxit Habet Baruthum quod immortalis Dei beneficium grate agnoſcat identidem fuiſſe magnanimos principes a quibus au tum [...]

[...] vndecim anfios vfque ad annum nempe 1642 quo decus fibi ereptum ad fe reuerfum vidit Baruthum Nouies itaque aulae et imperii fedem fuiffe immutatam et translatam apparet annis nimi rum 1542 [...]

Brevis Bavariae geographia : quam in usum studiosae literarum iuventutis Latine scripsit atque ed. ; cum app. adagiorum
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV003691817
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10373625-1
 • Signatur: Bavar. 978
 • Gerhard, Lorenz
 • Thein [Verlag]
 • 1844
 • Würzburg
 • NoC-NC

[...] gentium migratione ab an 375 usque ad an 568 durante exagitati per regionem ubi hodie Baruthum urbs ab ipsis denominata situm est migrarunt et in 20 terram Alpibus et Danubio Illara [...]

[...] Ragantia Regnitz et 2 Tuberis Tubarus Tauber Complures urbes et oppida utramque Moeni ripam celebrant Baruthum rubri Culmba chium albi et cognomine deposito Moeni ripas Eltmannum Hassfurtum Suevofurtum Volkachium Dettelbacum [...]

[...] densa sive calx communis sive marmor densum vulgare dichter Kalkstein apud Curiam Regnitianam Nailam Baruthum Coro macum Bambergam Wirceburgum et Ratis bonam Calx schista sive calx lithographica lithographischer Stein [...]

[...] Kemnathum Schistosus gramites Gneiss apud Asciburgum Fuchs bergam prope Stockstadium Schistus aluminaris Alaunschiefer prope Baruthum apud Dintenloch prope Wartenfelsam Erzbacum prope Tollusium apud Rodingam Schistus amphibolicus Hornblendeschiefer apud [...]

[...] ambulantem quasi invitant ubi lacubus fontibus agro viridibusque frua tur ut Asciburgum Bambergam et Baruthum Circum alias pergulae et hortenses villae in collibus nitent ut altera urbs blande assur [...]

Oratio De Svperintendentibvs Barvthinis : Qvam Natalitia Felicissima Serenissimi Principis Ac Domini Domini Christiani Friderici Caroli Alexandri Marggravii Brandenburgici Borvssiae Silesiae Magdebvrgi Cliviae Ivliaci Montivm ... Patriae Patris Longe Clementissimi Die VI CAl. Martiarvm MDCCLXXIII Illvstris Collegii Christiano-Ernestini Nomine Pie CelebratvrvsIn Eivsdem Avditorio Maiori Coram Solemnin Panegyri Pvblici Recitavit
 • Oratio de superintendentibus Baruthinis
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10333816-2
 • Identifikator: VD18 1470949X
 • Signatur: 4 Bavar. 1169 m
 • Identifikator: BV001661942
 • Lang, Lorenz Johann Jacob
 • Schwenter, Friedrich Magnus
 • Christian Friedrich Carl Alexander Brandenburg-Ansbach-Bayreuth, Markgraf
 • Liotteris Schwenterianis [Verlag]
 • [1773]
 • Bayreuth
 • NoC-NC

[...] natae Kraufiae e gente nobilium de berga optimis ftudiis exafciarunt Baruthum I01 3 vidit fcholae Re torem Gefreefa 1622 Paſtorem Baruthum I 627 Archidiaconum 1632 captiuum et e vinculis reducem 1633 [...]

[...] Conſiſtorii Dire toris cepit prouinciam Cum autem diuus Chriftianus imperii fedem cum inclutis fenatibus I6o4 Baruthum trans tuliffet Codomannus nofter fimul cum re fua familiari huc transmigrare iuffus eft quo fa [...]

[...] confi tanti folatia diuinitus pe tita depromfit et animorum pabula praebuit Dcinde im perii ſede Baruthum translata I6o4 Droſenfeldae parochiae praefe tus anno infequenti poft incendium fùpra memoratum huc in [...]

[...] fpoliati vulnerati trucidati Peroppor tune imminente periculo ex ho ftium manibus euaferat et cum familia Baruthum in columis con fugerat Boemerur At hic cum vrbis facerdotibus comprehenfus 25 dignitatem eue tus [...]

[...] 653 Subdiaconus Culmba cenfès mutui arnoris vinculo fibi ita iun tos habuit vt 1 67o Baruthum in Syndiaconi Ioan Rofae locum vocatus diui Chriftiani Ernefti voluntati aegre obtemperaret Alia poft [...]

L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [2]. Continuatio 1
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: VD18 90561724-001
 • Identifikator: BV010052099
 • Signatur: Bavar. 5182 e-2
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10387886-3
 • Lang, Lorenz Johann Jacob
 • 1773
 • Baruthi
 • NoC-NC

[...] dato munere fùn us diuo Cbriftiano ita eft commendatus vt Principem A I 6o4 imperii fedem Baruthum transferen º tem fequi indeque poft incendium prius A 16o5 cumiaula Culmbacum in priorem prouinciam [...]

[...] imatrimonialem appellat Exóptauerat Princeps vt vir fpe atae virtutis et fidei inftaurata vrbe A 1672 Baruthum reuerteret fènatui fàcroibidem ftabilito praefuturus Quam vici fitudinem autem cum denuo experiri nollet fènex Tho [...]

[...] et parochiae fümtus pluribus diaconis alendis fufficien tes praecidiffet fàcrorum emendatio Habebat enim vetus Barüthum praeter aedem D Mariae Magdalenae Xenodo chii et Altenftadienfe Wolfgango dicatum templum inter alia [...]

[...] liqui dirt c 36 dem Pfarrer zu Bayreuth Fx tot igitur diaconis duos tan tum retinuit Baruthum luce euangelii coiluftratum conciona torem nempe Xenodocbialem et findiaconum Aliam quidem diaconi prouinciam Annae [...]

[...] dium reuertar ad Scbleupnerum qui ipfo natali fùo vigefimò quarto I 589 rem fuam familiarem Baruthum tranftulit infe rioris diaconi munus capeffiturus Cum eodem anno die Martini concionator oppidanus de [...]

Actus solemnes in Gymnasio Regio Erlangensi ... rite habendos indicit. 1836
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV011911473
 • Signatur: 4 Bavar. 2200 I 16 f-1824/40
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10339906-6
 • Identifikator: VD18 90281403
 • Gymnasium (Erlangen) (Verfasser)
 • 1836
 • Erlangae
 • NoC-NC

[...] mel laetitiarum Tristitiae miscent 5 nam princeps iudicat almus Cras sese atque suos redituros esse Baruthum Utque pater sapiens natos rogat obsecrat omne Ut sancto officio populum satis erudieudi Quosque dies [...]

[...] tot macti estote parentes Augusti patriae communis fulcra salutis Mane die quinto princeps redit inde Baruthum Cunctorum bunc animis votisque sequentibus illuc Dicere non opus est hunc jus dixisse senatum Principis [...]

[...] nisi quae sacra respiciebant Induxit piierisque dedit dono atque puellis Sic Bamberga virens placidumque Baruthum et Onoldum Hancce per Erlangam sunt lumina reddita prima Teutoniae cultae et validissima castra salutis [...]

M. Johann-Georgii Pertschii Origines Voitlandiae, & Celebris In Hac Urbis Bonsideliae, Tractatus Bipartitus, Quo Status prisco-hodiernus utriusque Reipublicae declaratur : Olim in solemni quadam Panegyri habuit, nunc, iussu Superiorum, in lucem emisit
 • Origines Voitlandiae, & Celebris In Hac Urbis Bonsideliae, Tractatus Bipartitus, Quo Status prisco-hodiernus utriusque Reipublicae declaratur
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: VD17 12:126512R
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10334396-9
 • Identifikator: BV001625138
 • Signatur: 4 Bavar. 1424 s
 • Pertsch, Johann Georg
 • Sumptibus Ordinis Senatorii [Verlag]
 • 1677
 • Wunsiedel
 • NoC-NC

[...] Capitaneum urbis Petrum de 2Balt ent0t ipfo die Pa rafceves five i7 Calend Maj exaratas Baruthum transmiferunt quibus jubetur ut vacillantes animas ad fidem at que conftantiam adhortaretur Senatus praîtereà [...]

[...] do lus quídam vocat cacabaríus yel pignore contendifiem inde ori ginem germanicé efjUï efïrtb Baruthum venit tque lpargitru v morem Cafimirum caftmj mjru rn l Marchionem Brandenburgi cum morte [...]

[...] hujus interea Plavius ditionesinvadit atque nihil non ex ar bitrio nutuque audacia fuse gerit Baruthum urbem inftruäus ab Epiícopis milite die Martís poft Angclorum feftum A M D LIU obfidione [...]

[...] Alberti AIcibiadis in tres diftriâus dirimeretur Marchionatus fuperior unicuique prœ poñeretur Capitaneus attamen Baruthum folum cum Culmbaco Curiapro matribus aliarum urbium declaratae indeque totidem ut ficloquar Ducatus bie [...]

[...] nrimus ut reor fuit 386 ORIGINUM BONSIDELIENSIUM Schletaus quidam accerfitus qui veró biennio praeterlapío Baruthum concédeos fucceflorem fortitus anno 1 6 j 2 JohanncmMartium qui viciïfim huic mundo anno [...]

L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [10]. Continuatio 9
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Bavar. 5182 e-10
 • Identifikator: BV010052107
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10387889-3
 • Identifikator: VD18 90561635-001
 • Lang, Lorenz Johann Jacob
 • 1777
 • Baruthi
 • NoC-NC

[...] prouinciaeque quas Rhenus alluit peregrinatorum curiofitati notabile oftendere poffunt intuetur et cognofcit Tunc noftrum Baruthum quoque tranfiit vbi diui Atarggrauii Chriftiani fàlutandi et in aula eiusdem verfàn i habuit copiam [...]

[...] Borkii w 160 uincia Capeflìt is dcmandatum munus Principem fidei fuae concreditum Berolinum Berolino Baruthum comitatur Non folus quidem l rincipis inftitutioni operam dedit habuit labo ris focium loannem Tbeodorum [...]

Ludovici Liebhardi Historiarum Professoris De Baruto Matre Studiorum Oratio : Habita Die XXVII. Jul. Anni Christiani MDCLXVI ... In Illustris Christian-Ernestini Auditorio Maiori
 • Christian-Ernestinum Gymnasium Bayreuth
 • De Baruto Matre Studiorum Oratio
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10387794-8
 • Identifikator: VD17 12:125640W
 • Signatur: Bavar. 5177 c
 • Identifikator: BV009542380
 • Liebhard, Ludwig
 • Gebhardus [Verlag]
 • 1666
 • Baruthi
 • NoC-NC

[...] fi accuratiùs paulo penitiùs rem ipíamin rrofpic imus eadem certè fata cum Baruto Phoeni çiae Baruthum Francornm habuit Cum егнт urbsantiquior quam hodiè bit ШШ ЫЫ vo cant bello Huffitico funditùs [...]

[...] tertio pbftannô maximam urbis partem in cendium miferè depavit abfumfít Ñeque fie fata jktis urferant Baruthum Noíhuin Etenim j ArmôMDCKXl flamma juftô DEI judiciô de novo quaíl exorta totamurbem tum temporís [...]

Memoriam Georgii Friderici Seileri ... civibvs academicis commendat Prorector D. Carlvs Henricvs Gros ... cvm Procancellario et Reliqvo Academico Senatv
 • Memoriam Georgii Friderici Seileri ... civibus academicis commendat Prorector D. Carlus Henricus Gros ... cum Procancellario et Reliquo Academico Senatu
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: 2 Bavar. 1400,II,62
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10320815-6
 • Identifikator: BV001426161
 • Gros, Karl Heinrich von
 • Seiler, Georg Friedrich
 • Hilpert [Verlag]
 • 1807
 • Erlangen
 • NoC-NC

[...] et Tübingam iam a cloloccLx 1 reliquit et suadentibus eumque Principi commendantibus nonnullis patronis Baruthum reuertit spe facta fore vt vacuefactum diaconi aulici munus quocum coniuncta fuit prouincia litterarum [...]

[...] tunc prope modum venalibus aut potentiorum aucto ritate distributis spe excidit alio antequam venisset Baruthum id munus iam praeripiente sEILERo autem dubio incertoque quo se conuertat deus nouum prouidae suae [...]

De Dvcibus Meraniae Ex Comitibvs De Andechs Ortis
 • De ducibus Meraniae ex comitibus de Andechs ortis
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: 4 Bavar. 1115
 • Identifikator: VD18 14973928
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10333680-6
 • Identifikator: BV008248348
 • Feilitzsch, Wolfgang Christian Wilhelm von
 • Kohles, Jobst Wilhelm
 • Köhler, Johann David
 • Typis Iod. Gvil. Kohlesií Acad. Typogr. [Verlag]
 • 1734.
 • Altdorf
 • NoC-NC

[...] Norim bergentem fuamque coniugem exhachaereditate Jora pervenerunt intera ia quae notafunt inprimis op fidum Baruthum caftrumque cadoliburgunj quoruin proprietas ab illis nondum prole mafcula inftruéìis A 265 ex religionis [...]

[...] perius proxime annotati libere et abſolute mi condicione rºſante 赏 A غﻤ Çነፖሾ translatas quibus Baruthum et E E D V CIBV S M E R Á N IAE 9 ferio Säorum martirum [...]

Das Königreich Bayern in seiner neuesten Gestalt : für die Schulen und für jeden Freund des Vaterlandes
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Hbks/K 100
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10806129-6
 • Identifikator: BV001567528
 • Cammerer, Anselm Andreas Caspar
 • Dannheimer [Verlag]
 • 1828
 • Kempten
 • NoC-NC

[...] d i rechts und II links der Pegnitz H 40 Hauptſtadt des Kreiſes Bair eu th Baruthum Byruthum ſchöne und regelmäßig gebaute Stadt am rot hen Main faſt in Mitte des Kreiſes [...]

[...] 72 109 1 13 Bamberg73 106 113 Bamberga 75 Bantum 80 Banz 80 Bartholomäusſee 11 Baruthum 72 Baunach 89 109 Baunach Fl 83 Bavaria 1 Bayeriſcher Wald 47 124 Regiſter Bayern [...]

Das Königreich Baiern in seiner neuesten Gestalt
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV001382395
 • Signatur: Bavar. 528
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10371967-5
 • Cammerer, Anselm Andreas Caspar
 • 1829
 • Kempten
 • NoC-NC

[...] Pottenſtein 28 Teuſchnitz 53 Weißmain 25 Nehau Nordhalben 34 Wunſiedel 40 Hauptſtadt des Kreiſes Baireuth Baruthum Byruthum ſchöne und re gelmäßig gebaute Stadt am roth en Main faſt in Mitte des Kreiſes [...]

[...] 76 119 126 Bamberga 76 Bantum 84 Banz 75 34 Bartholomä 11 Bartholomäusſee 11 24 Baruthum 76 Baunach 94 116 Baunach Fl 87 Bavaria I Bayerdießen 32 Bayeriſch Paradies 32 Bayern [...]

L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [7]. Continuatio 6
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10387887-8
 • Identifikator: BV010052104
 • Signatur: Bavar. 5182 e-7
 • Identifikator: VD18 9056166X-001
 • Lang, Lorenz Johann Jacob
 • 1775
 • Baruthi
 • NoC-NC

[...] medium proferret confilium Cum eriim ဖ ရစ တစ ခ စ Culmbacenfium civitas aula et imperii fede Baruthum trans lata noiî folum decus fed etiám magnam vi us et ad fiuentiae füae partem amififfet [...]

Ad Orationes Quibus Quindecim Academiae Candidati Discedendi Venia ... Rite Impetrata D. XXX. Mart. A.R.S. MDCCLXXXXII Illustri Collegio Christiano-Ernestino Ultimum Dicent Vale ... Audiendas Maecenates ... Collegii Nomine ... invitat M. Joannes Georgius Fridericus Krafft Philos. Et Math. Prof. Publ. : Praemissa Recensus Brevis Pastorum Decanorum Et Superintendentium Nec Non Diaconorum Ad Aissum Neustadiensium Particula III.
 • Neustadt Aisch Collegium Christian-Ernestinum
 • Recensus Brevis Pastorum Decanorum Et Superintendentium Nec Non Diaconorum Ad Aissum Neustadiensium Particula III.
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV009011737
 • Identifikator: VD18 15022692-001
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10387927-9
 • Signatur: Bavar. 5183 m
 • Krafft, Johann Georg Friedrich
 • Schwenterus [Verlag]
 • 1792
 • Baruthi
 • NoC-NC

[...] Marggr Chrift i a no Ernesto A fido id aliquando exp icabit Fautor 1663 Dresdae nuptae Baruthum abi pie colendus quem per litteras inter turae Capella n um a u li c u m [...]


[...] emeritus paullo poft ftipendium eius L florenis au gebatur Pater folüs quem fui explQrandi cauffà Baruthum profe tus fimul imuifebat aegerrime fert fenefcenti iam fibi íocium adiutoremque laborumTeripi º Neuftadium [...]

Ad solemnem renuntiationem virorum ... quibus summos jure honores ... universitatis Friderico-Alexandrinae conferri ... invitat
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10336003-4
 • Identifikator: BV008077648
 • Signatur: Res/4 Bavar. 2119,I,5#Beibd.1
 • Schmidtlein, Eduard Joseph
 • Junge [Verlag]
 • 1843
 • Erlangen
 • NoC-NC

[...] Turnonio inspectore generali regionis Baruthinae tractantur quae principem ac mode ratorem habuere Grosium prorectorem Baruthum quum se contulisset revera brevi tempore partem saltim eorum quae voluit assecutus est 0mnino ut [...]

Jahresbericht des Historischen Vereins von Oberfranken zu Bayreuth : für das Jahr ... 1843/44
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Bavar. 1320 dh-1842/45
 • Identifikator: BV009276090
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10375161-5
 • Historischer Verein für Oberfranken (Verfasser)
 • 1844
 • Bayreuth
 • NoC-NC

[...] J M Rabus Augustae Vindelicorum MDCCCXLII 44 9 Iter montanum aestate exeunte a MDCCCXXXIV Erlanga Baruthum Bonsideliamque factum a Dr Joan Laur Fridr Richtero gymnas Erlang pro fessore Erlangae typis Jungeanis [...]

Ad solemnem renuntiationem virorum ... quibus summos jure honores ... universitatis Friderico-Alexandrinae conferri ... invitat
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Res/4 Bavar. 2119,I,3#Beibd.2
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10884975-3
 • Identifikator: BV008077648
 • Schmidtlein, Eduard Joseph
 • Junge [Verlag]
 • 1843
 • Erlangen
 • NoC-NC

[...] Turnonio inspectore generali regionis Baruthinae tractantur quae principem ac mode ratorem habuere Grosium prorectorem Baruthum quum se contulisset revera brevi tempore partem saltim eorum quae voluit assecutus est 0mnino ut [...]

Geographisch-historisches Panorama von Bayern : oder Beschreibung der vorzüglichsten Städte Bayerns zur Beförderung der Vaterlandskunde und einer lehrreichen Unterhaltung für die Jugend ; erstes Bändchen mit 12 illuminirten Kupfern und 1 Karte / 1. (1830)
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV001468379
 • Signatur: Bavar. 2037 o-1
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10377140-9
 • Schneider u. Weigel [Verlag]
 • 1830
 • Nürnberg
 • NoC-NC

[...] die gerade lange und breite Friedrichsſtraße den Namen ihres Erbauers Margrafen Friedrich trägt Baireuth Baruthum iſt jetzt die Hauptſtadt des Obermain kreiſes und der der Sitz der k Regierung des [...]

Das Königreich Baiern in seiner neuesten Gestalt
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10371968-1
 • Identifikator: BV001382396
 • Signatur: Bavar. 528 b
 • Cammerer, Anselm Andreas Caspar
 • 1834
 • Kempten
 • NoC-NC

[...] gegen Weſten hin Sanspareil ein unvergleichlicher Luſtort voll von Kunſt und Naturanlagen c 1 Baruthum oder Byruthum 2 Limnogeorgia Der Main Kreis Gräfenberg 477 Beſchreibung der einzelnen Gerichte 241 [...]

[...] Barbing 151 Baring 79 Barmſee 51 Bärnau 196 302 Bartholomä 44 Bartholomäus See 14 44 Baruthum 176 Batava Castra 99 Batavis 99 Batten 225 Baudenbach 150 Baumburg 41 Baunach Fl 212 [...]

Catalog der Bücher und Manuscripte des Historischen Vereins für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken nebst Repertorium zu den im Archiv für Geschichte von Oberfranken abgedruckten Abhandlungen : (Bayreuth, Cat. Rücker)
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV020151764
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb11313362-6
 • Signatur: Bavar. 533 p
 • Historischer Verein für Bayreuthische Geschichte und Alterthumskunde (Verfasser)
 • Gedruckt bei Th. Burger [Verlag]
 • 1875
 • Bayreuth
 • NoC-NC

[...] Wunsiedel 1819 2 Exerop 660 und V57 Richter Fr iter montanum aesti exeunte a 1834 Erlang3 Baruthum Bonsideliumque factum Erlangae 1035 Riedel s codex diplomaticus Brandenburgensis Sammlung der Urkunden Chroniken und [...]

Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken. 5,2. 1852 5,2
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV002548513
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10370541-0
 • Signatur: Bavar. 115 ne-5,2
 • Historischer Verein für Oberfranken
 • 1852
 • Bayreuth
 • NoC-NC

[...] Mit Karten und Kupfern Schwabach 1761 36 Iter montanum aestate exeunte A MDCCCXXXIV Erlanga Baruthum Bonsideliamque factum a Dr Joa Laur Frid Richter Gymnasii Erlang Professore Erlangae typis Jungeis [...]

Anfangsgründe der Geographie : mit ausführlicher Behandlung der Geographie von Deutschland und vornehmlich Bayern ; ein Lehrbuch für die lateinischen Schulen in Bayern / 2. Ausführliche Behandlung der Geographie von Deutschland und vornehmlich von Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Bavar. 1754-1/2
 • Identifikator: BV022542465
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10376344-6
 • Mannhart, J. B.
 • Seidel [Verlag]
 • 1831
 • Sulzbach
 • NoC-NC

[...] Weißmain Wunſiedel b Die Herrſchaftsgerichte vgl Topogr d B Topographie a Städte Bayreuth lat Baruthum am rothen Main 63 Stunden v München in einer angenehmen Gegend Kreis hauptſtadt und vormal [...]

Neue systematische und allgemeine Erdbeschreibung für alle Stände : nach den Bestimmungen des Wiener Congresses / 6. Neue systematische und allgemeine Erdbeschreibung des Bayern'schen Königsstaats ; 5
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV022524310
 • Signatur: Bavar. 1304-6/7
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374821-5
 • Jacobi, Johann Georg Friedrich
 • Bürglen und Bäumer [Verlag]
 • 1819
 • Augsburg
 • NoC-NC

[...] hinreichend I Das Stadt u Landgr Bayreuth 155 An Ortſchaften ſind zu bemerken Bayreuth Baruthum die Hauptſtadt des Maynkreiſes und ehemalige Reſidenz der Markgrafen von Brandenburg Kulmbach oder Bayreuth [...]

Neueste Geographie des Königreichs Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10721456-6
 • Identifikator: BV001411569
 • Signatur: Bibl.Mont. 2884
 • Eisenmann, Joseph Anton
 • 1811
 • München
 • NoC-NC

[...] guten Heeresſtraſſen und ſchiffbaren Flüſſe befördern den Speditionshandel V Hauptſtadt des Kreiſes Bayreuth lat Baruthum am rothen Mayn in einer niedrigen angenehmen Gegend auf einer Seite mit Wieſen auf der [...]

Neueste Geographie des Königreichs Bayern
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Bavar. 706
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10372894-3
 • Identifikator: BV001411569
 • Eisenmann, Joseph Anton
 • 1811
 • München
 • NoC-NC

[...] guten Heeresſtraſſen und ſchiffbaren Flüſſe befördern den Speditionshandel V Hauptſtadt des Kreiſes Bayreuth lat Baruthum am rothen Mayn in einer niedrigen angenehmen Gegend auf einer Seite mit Wieſen auf der [...]

Historia Academiae Fridericianae Erlangensis : Qva Praeter Eivs Originem Solemnia Dedicationis Sacra Eventvsqve Proxime Secvti Refervntvr
 • quae eius eventusque secuti referuntur sunt publica quam causa
 • Oratio Ordinandae Fridericianae
 • Addita Svnt Scripta Tam Pvblica Qvam Privata Academiae Cavsa Concepta
 • Staats- und Stadtbibliothek Augsburg
 • Identifikator: VD18 10417524-010
 • Signatur: 2 Bild 8
 • Identifikator: VD18 10417524-007
 • Identifikator: BV009244007
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb11195580-5
 • Gadendam, Johann Wilhelm
 • Typographia Academica [Verlag]
 • Universität Erlangen
 • 1744
 • Erlangen
 • NoC-NC

[...] Camoenae Faliimur an fpecimen quo vix extantius vllum Dat nobis hodierna dies Tuus ô Baruthum Phofphorus et plenae lux iam praenuncia lucis Quippe quod in cupidam tacite modo dixerat [...]

Neue systematische und allgemeine Erdbeschreibung für alle Stände : nach den Bestimmungen des Wiener Congresses / 7. Neue systematische und allgemeine Erdbeschreibung des Bayern'schen Königsstaats ; 6
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV022524314
 • Signatur: Bavar. 1304-6/7
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10374822-0
 • Jacobi, Johann Georg Friedrich
 • Bürglen und Bäumer [Verlag]
 • 1819
 • Augsburg
 • NoC-NC

[...] 233 et II 5 Auriſium 3 I 46 s Aventinium 5 I 46 Bantum 6 222 Baruthum 6 I55 Batavia 4 2 59 enedictoburum 3 199 Erdbeſchr V 1I Bd Ff 450 BIbonum [...]

Bayern : ein geographisch-statistisch-historisches Handbuch des Königreiches ; für das bayerische Volk / 2. Die Kreise Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Aschaffenburg und Schwaben und Neuburg enthaltend
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV004755439
 • Signatur: Bavar. 2563 fc-1/2
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10379158-5
 • Stumpf, Pleikard Joseph
 • Verl.-Expedition des "geographisch-statistisch-historischen Handbuches" etc. [Verlag]
 • 1853
 • München
 • NoC-NC

[...] lateiniſche 4 Land wirthſchafts und Gewerbsſchulen 805 deutſche Schulen Unmittelbare Städte F F Bayreuth Baruthum Byruthum Hauptſtadt des Kreiſes am ro then Maine 1019 über dem Meere gelegen in einer [...]

[...] Gymnaſien 5 lateiniſche 4 Land wirthſchafts und Gewerbsſchulen 805 deutſche Schulen Unmittelbare Städte Bayreuth Baruthum Byruthum Hauptſtadt des Kreiſes am ro then Maine 1019 über dem Meere gelegen in einer [...]

Geschichte der Stadt Neustadt a.d. Aisch : eine Denkschrift an die vor zwei hundert Jahren geschehene Niederbrennung ; mit einem Titelkupfer und Beil.
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV009010941
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10376016-5
 • Signatur: Bavar. 1639 n
 • Lehnes, Georg Ludwig
 • Engelhardt [Verlag]
 • 1834 [erschienen] 1835
 • Neustadt a.d. Aisch
 • NoC-NC

[...] habita d XXVII Aprilis oratione inaugurali de triplici officio praeceptoris scholastici quin quenmium fungebatur Baruthum A MDCCLXXXIII voca tur Professor Mathes et Philos Anno MDCCLXXXXV mi fallor placide exspiravit 23 [...]

Neueste Europäische Münz-, Mass- und Gewichtskunde : mit Beziehung auf die erlassenen Verordnungen aufs genaueste verglichen mit den Baierischen, Dänischen, Englischen ... Massen und Gewichten ... / 1
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: BHS X 106-1
 • Identifikator: BV035830634
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10710516-1
 • Jäckel, Joseph
 • Gerold [Verlag]
 • (1828)
 • Wien
 • NoC-NC

[...] Münzen Maſse und Gewichte wie Carlsruhe BAIREUTH 29 15 o L 49 56 5o Br Lat Baruthum Franz Bareith Ital Baraide Hauptstadt des Ober Main Kreises im König reiche Baiern am rothen [...]

Das Königreich Bayern in seiner gegenwärtigen Gestalt : für Schulen und Vaterlandsfreunde
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Bavar. 528 c
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10371969-0
 • Identifikator: BV003554495
 • Cammerer, Anselm Andreas Caspar
 • Dannheimer [Verlag]
 • 1838
 • Kempten
 • NoC-NC

[...] und einem Zucht und Strafar beitshauſe worin von den Sträflingen ſchöne Waaren aus ge 1 Baruthum oder Byruthum 2 Limnogeorgia 426 Oberfranken Herzogenaurach Höchſtadt ſchliffenem Marmor verfertigt werden die [...]

Das Königreich Bayern in seiner gegenwärtigen Gestalt : für Schulen und Vaterlandsfreunde
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10371970-2
 • Signatur: Bavar. 528 ca
 • Identifikator: BV003554495
 • Cammerer, Anselm Andreas Caspar
 • Dannheimer [Verlag]
 • 1838
 • Kempten
 • NoC-NC

[...] und einem Zucht und Strafar beitshauſe worin von den Sträflingen ſchöne Waaren aus ge 1 Baruthum oder Byruthum 2 Limnogeorgia 126 Oberfranken Herzogenaurach Höchſtadt ſchliffenem Marmor verfertigt werden die [...]

Das Königreich Bayern in seiner gegenwärtigen Gestalt für Schulen und Vaterlandsfreunde
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: BV003147006
 • Signatur: Bavar. 528 d
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10371971-8
 • Cammerer, Anselm Andreas Caspar
 • Dannheimer [Verlag]
 • 1845
 • Kempten
 • NoC-NC

[...] die gothiſche Stadtkirche die Schloßkirche für die Katholiken das große herrliche Opernhaus die Reit Baruthum oder Byruthum Cammerer s Geogr v Bayern 9te Auſ 9 130 Oberfranken Baireuth Herzogenaurach [...]

Gelehrtes Fürstenthum Baireuth : oder biographische, historische, charakteristische und literarische Nachrichten von denjenigen Schriftstellern, welche in dem Fürstenthum Baireuth geboren worden sind, und in oder ausser demselben gelebt haben oder noch leben, in alphabetischer Ordnung / 1,1. Aga - Fab
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Bavar. 4218 x-1,1
 • Identifikator: VD18 80254969-001
 • Identifikator: BV001588746
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10385102-4
 • Fikenscher, Georg Wolfgang Augustin
 • Späth [Verlag]
 • 1797
 • Augsburg ; Gunzenhausen
 • NoC-NC

[...] celunt obſer vant Ego ipſe pedum paſtorale cum baculo ſcholaſtico com mutaturus ante annos XLI Baruthum tanquam Romam inquie tam deſerens Wirsbergam velut in Mantuam quietamme contuli cur dubitas nam interdum [...]

Archiv für Geschichte und Altertumskunde von Oberfranken. 5. 1851/53 5
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10370527-1
 • Identifikator: BV002548513
 • Signatur: Bavar. 115 nd-5
 • Historischer Verein für Oberfranken
 • 1853
 • Bayreuth
 • NoC-NC

[...] Mit Karten und Kupfern Schwabach 1761 36 Iter montanum aestate exeunte A MDCCCXXXIV Erlanga Baruthum Bonsideliamque factum a Dr Joa Laur Frid Richter Gymnasii Erlang Professore Erlangae typis Jungeis [...]

Monumenta Boica / 31,1=Collectio nova 4,1. Diplomata Imperatorum Apographa
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10334166-7
 • Signatur: 4 Bavar. 1312-31,1
 • Identifikator: BV004738864
 • Bayerische Akademie der Wissenschaften
 • Verl. der Königlichen Akad. [Verlag]
 • Wild [Verlag]
 • 1836
 • München
 • NoC-NC

[...] Halend Sept Indict XIII a Ex copia vidimata 1793 6 Julii ad Bar de Hardenberg Baruthum transmissa et 22 Julii eiusdem anni 1793 fideliter descripta quod sua manu testatus est [...]

Monumenta Boica / 31,1=Collectio nova 4,1. Diplomata Imperatorum Apographa
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Hbfo/Bav. 300 E 2510-31,1
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10798252-3
 • Identifikator: BV004738864
 • Bayerische Akademie der Wissenschaften
 • Verl. der Königlichen Akad. [Verlag]
 • Wild [Verlag]
 • 1836
 • München
 • NoC-NC

[...] Halend Sept Indict XIII a Ex copia vidimata 1703 6 Julii ad Bar de Hardenberg Baruthum transmissa et 22 Julii eiusdem anni 1793 fideliter descripta quod sua manu testatus est [...]

Monumenta Boica / 31,1=Collectio nova 4,1. Diplomata Imperatorum Apographa
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10799624-2
 • Signatur: Hbh/Cn 20-31,1
 • Identifikator: BV004738864
 • Bayerische Akademie der Wissenschaften
 • Verl. der Königlichen Akad. [Verlag]
 • Wild [Verlag]
 • 1836
 • München
 • NoC-NC

[...] alend Sept Indict XIII a Ex copia vidimata 1795 6 Julii ad Bar de Hardenberg Baruthum transmissa et 22 Julii eiusdem anni 1793 fideliter descripta quod sua manu testatus est [...]

Bayern : ein geographisch-statistisch-historisches Handbuch des Königreiches ; für das bayerische Volk / 2. Die Kreise Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken und Aschaffenburg und Schwaben und Neuburg enthaltend
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Signatur: Bavar. 2563 fb-2
 • Identifikator: urn:nbn:de:bvb:12-bsb10379157-0
 • Identifikator: BV004755439
 • Stumpf, Pleikard Joseph
 • Verl.-Expedition des "geographisch-statistisch-historischen Handbuches" etc. [Verlag]
 • 1853
 • München
 • NoC-NC

[...] lateiniſche 4 Land wirthſchafts und Gewerbsſchulen 805 deutſche Schulen Unmittelbare Städte S S Bayreuth Baruthum Byruthum Hauptſtadt des Kreiſes am ro then Maine 1019 über dem Meere gelegen in einer [...]