Facebook

2 Treffer sortiert nach

  • [...] Juriſten 200 ſern Juriſten 264 fI Landrv An Dr Roſel unſern Ju riſten 165 An Hartmann Schedel unſerm Phyſiko 100 An Meiſter Joh Porans unſerm Syndiko Dem Söldnermeiſter u 32 erbern [...]
    [...] Al brecht Dürer 1471 Johann Schoner 1477 Johann Cochl aus 1479 Erhard Schön 1485 Georg Hartmann 1489 Thomas Venato rius 1490 Auguſt Hirſchvogel 1492 Er º 51 hard Etzlaub 1492 Johann [...]
  • [...] Pimelo un ſern Juriſten 264 fl Landw An Dr Roſel unſern Ju riſten 165 An Hartmann Schedel unſerm Phyſiko 100 An Meiſter Joh Polrans unſerm Syndiko 56 Dem Söldnermeiſter U 32 erbern [...]
    [...] 1470 Al brecht Dürer 1471 Johann Schoner 1477 Johann Cochlaus 1479 Erhard Schön 1485 Georg Hartmann 1489 Thomas Venato rius 1490 Auguſt Hirſchvogel 1492 Er 51 hard Etzlaub 1492 Johann Neudorfer [...]