von 351 Treffern sortiert nach

 • Jo. Fikenscherii ... De Fatis Baruthi, Superioris Burggraviatus Norici Urbis Primariae, Oratio : Habita In Ill. Coll. Christian-Ernestini Auditorio Maiori, D. XXVII Iul. An. M DC LXXIV
   Textstellen 
  [...] Udente po ßeram omnem bonorum famammterire b rerum Baruthi geßarum memoriam deleft necejjè eil Sed pucavet igno Л г minU minU Urb vcßra Serenitas Baruthi conßituendo iüußrem Alufarum federn quarum opera felicitas [...]
  [...] dicitur фаи Qua Iargiores Elcem fynae beneficia publica BARUTHI diftribui folita iron poíTunt non fummum placare Numen optimam teftari Rem publ team BARUTHI Sed mitto h ae с cum aliis Urbis teuâaû [...]
  [...] clementísimo VICTORIAM ADPRECO ET TRIUMPHUM DE GALLIS Sereniífime Princeps Domine clementiffime Um Serenitas veftra BARUTHI CöHegi um iüuflre fundat urbem adeö ejfecit illuflrem ut fclendorejuspernobiliores GBRAiANlM Provincias EUROPJE etiam [...]
  [...] populos concitaverit щ famam im preßeriturbisS amoremx mdetotjwvenesfiudiofi Comes Barones Nobiles Baruthum confiuxerunt Qui Baruthi vario do8rinarumgenerefatiatiturbis honores dwulgant ce lebrant Banirfium Mir abitar poßeritas amplißma incre menta к [...]
  [...] atqj celeb rabo fataprofequuturus fum Ortús В A RÜTH Jurado ECCLESIA civilis RESPUBLICA uh t BARUTHI fittaIGNIS hórrida PESTIS fata cruen ta j fata item GLADII quae hune comitantur úbfejfio m [...]
  [...] Jo. Fikenscherii ... De Fatis Baruthi, Superioris Burggraviatus Norici Urbis Primariae, Oratio : Habita In Ill. Coll. Christian-Ernestini Auditorio Maiori, D. XXVII Iul. An. M DC LXXIV [...]
 • B. Johannis Stierii Tabulae doctrinae sphaericae, disputationibus circularibus in illustri Collegio Christian-Ernestino quod Baruthi Francorum floret
   Textstellen 
  [...] B. Johannis Stierii Tabulae doctrinae sphaericae, disputationibus circularibus in illustri Collegio Christian-Ernestino quod Baruthi Francorum floret [...]
 • De serenissimae domus Brandenburgicae cognatione cum plerisque in Europa regibus oratio panegyrica : quam in illustri collegio Christian-Ernestino d. XXVII. Juli MDCLXXX habuit Jo. Fikenscher Prof. Publicus
   Textstellen 
  [...] lœtitræ is sensus musas tartgit nostras J hatrurru enim cohors de collocata sedecim hinc anniS Baruthi colonia hodiepotissimum tripudiat suamgve pro com modis intra mcenia Baruthina ædibus gratifudinem iitl declarent [...]
  [...] Hesiodea affectu effe ctu corscurruns DiiTT q otannis itaqVeihcrasua geneth liaca festtvo Tuotu Musæ Baruthi celebrant Apolliniy r tui PrænobilujirniDn Ca at u a liti nb reJitariiin ft tt 1 crffs [...]
  [...] parentem De um c Serenissimum Principem nostrum uni soli sese debere ultro citrod fatentur qvod Baruthi ftabitaro qvodadeum qvd nunc per totam Germanam conspici untur vigorem adscendere tutohcuerit hmc inter [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [2]. Continuatio 1
   Textstellen 
  [...] BARvTHI LITTERIS LANGBEINIANIS zºlo ه بSS ك مهر U0 Superintendentibus Burggrauiatus Norici ſuperio ris generalibus Baruthi non ſpecialibus Capvt III Inferwalham poft Streitbergeram D Chriftophorus Schleupnerus Piº Superintendentes generales facro [...]
  [...] aliqùod tempus permifère At ne pigeat Te B L diuerticuli in quod Te meum antiquioris Baruthi cognofcendi abduxit ftu dium reuertar ad Scbleupnerum qui ipfo natali fùo vigefimò quarto I 589 [...]
  [...] uros benigne auditum id quod pie et humaniter a Vo bis peto et contendo P P Baruthi pridie Non Maii A MDCCLXXIII Corrigenda in priore programmate p 5 lin 19 puo diphtycho [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [10]. Continuatio 9
   Textstellen 
  [...] ERNESTINI TYPoo v イ f I S T Hiftoriae Superintendentium generalium Burggra uiatus Norici fuperioris baruthi non ſpecialium i r e CAPVT Qy INT VM Vita et res geffae S R Cafpari a [...]
  [...] Infpeéforis dignitas eft conceffa fic hu ic Secretarii honor contigit Per unius menfis fpatium hic Baruthi commorati ubi Princeps juuenis fererfiffimo Patruo et Tutori interea fàpientiae ct virtutis incrementa abunde [...]
  [...] fucceffus apprecantes Quid enim a magnorum et bonorum virorum votis fperare non liceat P P Baruthi 3 Die memoriae Apoftolorum Philippi et Iacobi facto A R S MDccLxxvII く C 6 i [...]
 • De inuocatione poetica eiusque origine et usu / 1
   Textstellen 
  [...] studia sua addicturus artem musices versibus germanicis laudabit Geor 43 2 Georg Frid Wilh Kapp Baruthi d 36 Febr 1794 in lucem siisceptus siiihiiie reue rendi atque doctissimi D Ioanhis Kapp [...]
  [...] frequentes velint ipsius Collegii nomine omni qua par est obseruantia pietateque oro rogoque P P Baruthi d xxx Martii c1919cccxi 1 L S ç p o Arrar pag 5 l 1 l triginta [...]
 • Ludovici Liebhardi Historiarum Professoris De Baruto Matre Studiorum Oratio : Habita Die XXVII. Jul. Anni Christiani MDCLXVI ... In Illustris Christian-Ernestini Auditorio Maiori
   Textstellen 
  [...] IPSO SERENISSIMI PRINCIPIS NATALI XXIII ILLUSTRIS GYMNASII lib ÏN ILLUSTRIS CHR1STIAN ERNESTINI iyfUDlTORIO MAjORL Baruthi TYPIS GEBHARDIANIS ГУ i München Qsz 1ST JDV tîWQ CHRÍSTIANO ERNESTO MARCHIÖNI BRAND ENBU GENSI MAGDEBURGENSIUM [...]
  [...] ferenovultufafiipiat meque meosque labores clementisfime porro refeiciatjrecibus fummis ut majoribus ne queam oro contendo Dabam Baruthi Framorum D w Aug Anno clo Ioc lxfi SEREN1TATIS VESTR itvot ußmtu Client Я D Nj CA [...]
 • Sollemnia anniversaria in Gymnasio Regio Baruthino ... rite celebranda rectoris collegiique nomine indicit. 1834
   Textstellen 
  [...] C H E L D PROFESSOR INEST PROLEGOMENON IN PLUTARCIII VITAM TIMOLEONTIS CAPITIS SECUNDI PARS PRIOR BARUTHI MIDCCCXXXIV Ex o f F 1 c 1 N A H o E R E T 11 1 A [...]
 • Sollemnia anniversaria in Gymnasio Regio Baruthino ... rite celebranda rectoris collegiique nomine indicit. 1841
   Textstellen 
  [...] CELEBRANDA INDICIT DR J C HELD RECTOR INEST PROLEGOMENON AD PLUTARCHI VITAM TIMOLEONTIS CAPUT TFRTIUM BARUTHI MDCCCXLI TYPIS BIRNERIANIS P r o I e g o m e m a in Plutarchi vitam [...]
 • Sollemnia anniversaria in Gymnasio Regio Baruthino ... rite celebranda rectoris collegiique nomine indicit. 1856
   Textstellen 
  [...] 33 S 33 r 3 4v 3 S22 äîï E 9 XJ 5 r J 2 2 N Α BARUTHI MDCGGLVI LEX OF FIC INA I HIO E RETII ILIANA a T Licet non ita parvus sit [...]