5 Treffer sortiert nach

 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [11]. Dvplicem Memoriam Patriae Sacram Vnam Anniversariam ... Dominae Fridericae Carolinae Marggraviae Brandenbvrgi ... Natae Dvcis Saxoniae ... Continvatione X. ...
   Textstellen 
  [...] fiiis re linquere agros vbi Baruthum fteterat et Culmbacum confu gere Vix fùrrexerat vrbs incendio deleta e cineribus cum a 1625 Princeps aulam et Cancellariam Baruthum reduce ret Confùltationes autem publicae [...]
  [...] in funere Ephori Culmbacenfis Iob Laurentii Frobenii habitae adiun tus aulam cum Cancellaria A 1627 Baruthum rediiffe me edocuiffèt in Superintendentis Hainii oratione fäcrafae culari autem in D Cbrifliati imperium [...]
  [...] fuit qui Baru thi imperii fedem fixit primus Princeps tamen fuiffe dici non poteft cui Baruthum placuit Non ita multo poft incendium Huffiticum quo annus i43otam funeftus quam notabilis eft Jo [...]
  [...] conclaui maiori quod barbare fàla dicitur magis exornauit Chriftia nus Erneffus 1672 templo auxit Habet Baruthum quod immortalis Dei beneficium grate agnoſcat identidem fuiſſe magnanimos principes a quibus au tum [...]
  [...] vndecim anfios vfque ad annum nempe 1642 quo decus fibi ereptum ad fe reuerfum vidit Baruthum Nouies itaque aulae et imperii fedem fuiffe immutatam et translatam apparet annis nimi rum 1542 [...]
 • Oratio De Svperintendentibvs Barvthinis : Qvam Natalitia Felicissima Serenissimi Principis Ac Domini Domini Christiani Friderici Caroli Alexandri Marggravii Brandenburgici Borvssiae Silesiae Magdebvrgi Cliviae Ivliaci Montivm ... Patriae Patris Longe Clementissimi Die VI CAl. Martiarvm MDCCLXXIII Illvstris Collegii Christiano-Ernestini Nomine Pie CelebratvrvsIn Eivsdem Avditorio Maiori Coram Solemnin Panegyri Pvblici Recitavit
   Textstellen 
  [...] natae Kraufiae e gente nobilium de berga optimis ftudiis exafciarunt Baruthum I01 3 vidit fcholae Re torem Gefreefa 1622 Paſtorem Baruthum I 627 Archidiaconum 1632 captiuum et e vinculis reducem 1633 [...]
  [...] Conſiſtorii Dire toris cepit prouinciam Cum autem diuus Chriftianus imperii fedem cum inclutis fenatibus I6o4 Baruthum trans tuliffet Codomannus nofter fimul cum re fua familiari huc transmigrare iuffus eft quo fa [...]
  [...] confi tanti folatia diuinitus pe tita depromfit et animorum pabula praebuit Dcinde im perii ſede Baruthum translata I6o4 Droſenfeldae parochiae praefe tus anno infequenti poft incendium fùpra memoratum huc in [...]
  [...] fpoliati vulnerati trucidati Peroppor tune imminente periculo ex ho ftium manibus euaferat et cum familia Baruthum in columis con fugerat Boemerur At hic cum vrbis facerdotibus comprehenfus 25 dignitatem eue tus [...]
  [...] 653 Subdiaconus Culmba cenfès mutui arnoris vinculo fibi ita iun tos habuit vt 1 67o Baruthum in Syndiaconi Ioan Rofae locum vocatus diui Chriftiani Ernefti voluntati aegre obtemperaret Alia poft [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [2]. Continuatio 1
   Textstellen 
  [...] dato munere fùn us diuo Cbriftiano ita eft commendatus vt Principem A I 6o4 imperii fedem Baruthum transferen º tem fequi indeque poft incendium prius A 16o5 cumiaula Culmbacum in priorem prouinciam [...]
  [...] imatrimonialem appellat Exóptauerat Princeps vt vir fpe atae virtutis et fidei inftaurata vrbe A 1672 Baruthum reuerteret fènatui fàcroibidem ftabilito praefuturus Quam vici fitudinem autem cum denuo experiri nollet fènex Tho [...]
  [...] et parochiae fümtus pluribus diaconis alendis fufficien tes praecidiffet fàcrorum emendatio Habebat enim vetus Barüthum praeter aedem D Mariae Magdalenae Xenodo chii et Altenftadienfe Wolfgango dicatum templum inter alia [...]
  [...] liqui dirt c 36 dem Pfarrer zu Bayreuth Fx tot igitur diaconis duos tan tum retinuit Baruthum luce euangelii coiluftratum conciona torem nempe Xenodocbialem et findiaconum Aliam quidem diaconi prouinciam Annae [...]
  [...] dium reuertar ad Scbleupnerum qui ipfo natali fùo vigefimò quarto I 589 rem fuam familiarem Baruthum tranftulit infe rioris diaconi munus capeffiturus Cum eodem anno die Martini concionator oppidanus de [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [10]. Continuatio 9
   Textstellen 
  [...] prouinciaeque quas Rhenus alluit peregrinatorum curiofitati notabile oftendere poffunt intuetur et cognofcit Tunc noftrum Baruthum quoque tranfiit vbi diui Atarggrauii Chriftiani fàlutandi et in aula eiusdem verfàn i habuit copiam [...]
  [...] Borkii w 160 uincia Capeflìt is dcmandatum munus Principem fidei fuae concreditum Berolinum Berolino Baruthum comitatur Non folus quidem l rincipis inftitutioni operam dedit habuit labo ris focium loannem Tbeodorum [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [7]. Continuatio 6
   Textstellen 
  [...] medium proferret confilium Cum eriim ဖ ရစ တစ ခ စ Culmbacenfium civitas aula et imperii fede Baruthum trans lata noiî folum decus fed etiám magnam vi us et ad fiuentiae füae partem amififfet [...]