7 Treffer sortiert nach

 • Jo. Fikenscherii ... De Fatis Baruthi, Superioris Burggraviatus Norici Urbis Primariae, Oratio : Habita In Ill. Coll. Christian-Ernestini Auditorio Maiori, D. XXVII Iul. An. M DC LXXIV
   Textstellen 
  [...] mdetotjwvenesfiudiofi Comes Barones Nobiles Baruthum confiuxerunt Qui Baruthi vario do8rinarumgenerefatiatiturbis honores dwulgant ce lebrant Banirfium Mir abitar poßeritas amplißma incre menta к funàato Collegia fumfit Baruthum j mira res eßtpfsfins [...]
  [...] horridio ÍÍhJÍ rafata atrociora nunquam fubiit BARUTHUM quam fa ил occn tali aetate ALBERTI Annô 3 die 1 6 Novembris vlùo debellato ALBERTO BARUTHUM occupât Hànricus Dn de Çp U î [...]
  [...] HISTORIA prodiitBatuûiï arnio rumquingentorum Quô laborero plus glorU veftraeSereT nitati Bamthojplendom conciliatumiriconfido quominùs Baruthum inclaruit olim Sufiipi a S banc de Barutho tra8ationem èâ fcealot dementia qua BARUT HUM NATALE [...]
  [...] BA ffllTHQ exordiri erit conveniens quô annô mccxlviii ь anno haereditate Burggravio FRIDERICO ceffit Baruthum l ftemmOTTONE AIERANIO h Burggravii FRI В DE Ъ Finiit OTTO hic ftirpemDucum delibran QuiBlatfenhurgi [...]
  [...] eftigutiâCtt Caa unb bedungen e gerne fe ben aa Innunt háud obfeure verba Ha null BARUTHUM muris fuiiïc cir cumcinâum tempore ilto Idem colligi pofle videturex aâis pub icis quaf Senatus [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [11]. Dvplicem Memoriam Patriae Sacram Vnam Anniversariam ... Dominae Fridericae Carolinae Marggraviae Brandenbvrgi ... Natae Dvcis Saxoniae ... Continvatione X. ...
   Textstellen 
  [...] fiiis re linquere agros vbi Baruthum fteterat et Culmbacum confu gere Vix fùrrexerat vrbs incendio deleta e cineribus cum a 1625 Princeps aulam et Cancellariam Baruthum reduce ret Confùltationes autem publicae [...]
  [...] in funere Ephori Culmbacenfis Iob Laurentii Frobenii habitae adiun tus aulam cum Cancellaria A 1627 Baruthum rediiffe me edocuiffèt in Superintendentis Hainii oratione fäcrafae culari autem in D Cbrifliati imperium [...]
  [...] fuit qui Baru thi imperii fedem fixit primus Princeps tamen fuiffe dici non poteft cui Baruthum placuit Non ita multo poft incendium Huffiticum quo annus i43otam funeftus quam notabilis eft Jo [...]
  [...] conclaui maiori quod barbare fàla dicitur magis exornauit Chriftia nus Erneffus 1672 templo auxit Habet Baruthum quod immortalis Dei beneficium grate agnoſcat identidem fuiſſe magnanimos principes a quibus au tum [...]
  [...] vndecim anfios vfque ad annum nempe 1642 quo decus fibi ereptum ad fe reuerfum vidit Baruthum Nouies itaque aulae et imperii fedem fuiffe immutatam et translatam apparet annis nimi rum 1542 [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [2]. Continuatio 1
   Textstellen 
  [...] dato munere fùn us diuo Cbriftiano ita eft commendatus vt Principem A I 6o4 imperii fedem Baruthum transferen º tem fequi indeque poft incendium prius A 16o5 cumiaula Culmbacum in priorem prouinciam [...]
  [...] imatrimonialem appellat Exóptauerat Princeps vt vir fpe atae virtutis et fidei inftaurata vrbe A 1672 Baruthum reuerteret fènatui fàcroibidem ftabilito praefuturus Quam vici fitudinem autem cum denuo experiri nollet fènex Tho [...]
  [...] et parochiae fümtus pluribus diaconis alendis fufficien tes praecidiffet fàcrorum emendatio Habebat enim vetus Barüthum praeter aedem D Mariae Magdalenae Xenodo chii et Altenftadienfe Wolfgango dicatum templum inter alia [...]
  [...] liqui dirt c 36 dem Pfarrer zu Bayreuth Fx tot igitur diaconis duos tan tum retinuit Baruthum luce euangelii coiluftratum conciona torem nempe Xenodocbialem et findiaconum Aliam quidem diaconi prouinciam Annae [...]
  [...] dium reuertar ad Scbleupnerum qui ipfo natali fùo vigefimò quarto I 589 rem fuam familiarem Baruthum tranftulit infe rioris diaconi munus capeffiturus Cum eodem anno die Martini concionator oppidanus de [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [10]. Continuatio 9
   Textstellen 
  [...] prouinciaeque quas Rhenus alluit peregrinatorum curiofitati notabile oftendere poffunt intuetur et cognofcit Tunc noftrum Baruthum quoque tranfiit vbi diui Atarggrauii Chriftiani fàlutandi et in aula eiusdem verfàn i habuit copiam [...]
  [...] Borkii w 160 uincia Capeflìt is dcmandatum munus Principem fidei fuae concreditum Berolinum Berolino Baruthum comitatur Non folus quidem l rincipis inftitutioni operam dedit habuit labo ris focium loannem Tbeodorum [...]
 • Ludovici Liebhardi Historiarum Professoris De Baruto Matre Studiorum Oratio : Habita Die XXVII. Jul. Anni Christiani MDCLXVI ... In Illustris Christian-Ernestini Auditorio Maiori
   Textstellen 
  [...] fi accuratiùs paulo penitiùs rem ipíamin rrofpic imus eadem certè fata cum Baruto Phoeni çiae Baruthum Francornm habuit Cum егнт urbsantiquior quam hodiè bit ШШ ЫЫ vo cant bello Huffitico funditùs [...]
  [...] tertio pbftannô maximam urbis partem in cendium miferè depavit abfumfít Ñeque fie fata jktis urferant Baruthum Noíhuin Etenim j ArmôMDCKXl flamma juftô DEI judiciô de novo quaíl exorta totamurbem tum temporís [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [7]. Continuatio 6
   Textstellen 
  [...] medium proferret confilium Cum eriim ဖ ရစ တစ ခ စ Culmbacenfium civitas aula et imperii fede Baruthum trans lata noiî folum decus fed etiám magnam vi us et ad fiuentiae füae partem amififfet [...]
 • Ad Orationes Quibus Quindecim Academiae Candidati Discedendi Venia ... Rite Impetrata D. XXX. Mart. A.R.S. MDCCLXXXXII Illustri Collegio Christiano-Ernestino Ultimum Dicent Vale ... Audiendas Maecenates ... Collegii Nomine ... invitat M. Joannes Georgius Fridericus Krafft Philos. Et Math. Prof. Publ. : Praemissa Recensus Brevis Pastorum Decanorum Et Superintendentium Nec Non Diaconorum Ad Aissum Neustadiensium Particula III.
   Textstellen 
  [...] Marggr Chrift i a no Ernesto A fido id aliquando exp icabit Fautor 1663 Dresdae nuptae Baruthum abi pie colendus quem per litteras inter turae Capella n um a u li c u m [...]