von 12587 Treffern sortiert nach

 • Brüssel, Notre-Dame-du-Sablon
   Textstellen 
  [...] Brüssel, Notre-Dame-du-Sablon [...]
 • Vermählung am 4.2.1875
 • Der Romischen Kaiserlichen Maiestat, Declaration, Confirmation, Beuelch, vnnd Mandat, Auff hieuor wider Marggraf Albrechten von Brandenburg den Jüngern, am Kaiserlichem Camergericht ergangne Achterclerung An die Churfürsten, Fürsten vnnd Stende des Heiligen Reichs, In sonderheit die zu der Execution Verordnete Kraiß, Zu Brüssel in Brabandt, den achtzehe[n]den tag Maij im 1554 Jar außgangen
   Textstellen 
  [...] Churfürſten Fürſten vnnd Stende des Heiligen Reichs In ſonderheit die zu der Erecution Verodnete Kraiß Zu Brüſſel in Babandt den achtzché den tagSMai im ISS4 Jar außgangen T V 4 3 A 2 W [...]
  [...] Der Romischen Kaiserlichen Maiestat, Declaration, Confirmation, Beuelch, vnnd Mandat, Auff hieuor wider Marggraf Albrechten von Brandenburg den Jüngern, am Kaiserlichem Camergericht ergangne Achterclerung An die Churfürsten, Fürsten vnnd Stende des Heiligen Reichs, In sonderheit die zu der Execution Verordnete Kraiß, Zu Brüssel in Brabandt, den achtzehe[n]den tag Maij im 1554 Jar außgangen [...]
 • Übergabe d.Regierungsgewalt über d.Niederlande 25. Oktober 1555
 • Ansicht der Galerie des Erzherzogs Leopold in Brüssel (I)
   Textstellen 
  [...] Ansicht der Galerie des Erzherzogs Leopold in Brüssel (I) [...]
 • Moniteur belge : journal officiel = Belgisch staatsblad. 1877,4/6 = Jg. 47
   Textstellen 
  [...] 18 55 p Brussel J H Dehou drukker en uitgever RoELAND Kunstschilder en klêermaker blyspel met zang in één bedrijf door J Roeland In 18 54 p Brussel J H Dehou [...]
  [...] hen zijn geseind op zee door middel van het Seinboek door nationale of vreemde vaartuigen Brussel den 21 en maart 1877 A BEERNAERT Liste des navires belges et des signaua distinctifs [...]
  [...] a Nationaal tooneel 7 ure De Scheepsjongen groot blijspel in 2 bedrijven De Wees van Brussel Muzikaal intermezzo société royale de Zoologie Omnibus américain Grand aquarium d eau de mer [...]
  [...] maart 1875 19 januari 1878 4 Willem en Laura drama in 6 tafereelen Edmond Lauwers Brussel 100 y 50 29 juni 1875 24 5 Typen tooneelspel in 5 bedrijven B Block [...]
  [...] 5 maart 1879 1 bedrijf Limburg 12 Philippine van Vlaanderen historisch drama Désiré Delcroix Brussel 150 75 50 augustus 1876 18 op in 8 tafereelen 15 Een Strijd tusschen Twee [...]
 • Moniteur belge : journal officiel = Belgisch staatsblad. 1874,4/6 = Jg. 44
   Textstellen 
  [...] im Jahre 1828 Jahr 1874 Reglement für die hoelzerne Schiſe In 8 obl 65 p Brüssel an die Verwaltung der Veritas 188 rue Royale Bureau Veritas Internationales Register für Schiffsclassification [...]
  [...] im Jahre 1828 Jahr 1874 Reglement für die eiserne Schiffe In 8 obl 69 p Brüssel an die Verwaltung der Veritas 188 rue Royale Bureau Veritas International register of shipping [...]
  [...] in de studie der historie door F A S en D C T In 18 115p Brussel Callewaert BRAQUAvAL Woy L Olivier BROECKAERT Collection de Précis historiques mélanges littéraires et Scientifiques [...]
  [...] ººg Mitt 15 ſt tº WEé LEFEvRE Avondstonden door Victor Lefèvre In 12 87 p Brussel baas meenemen naar manes Flandre a revue des monuments d histoire et d antiquités publiée [...]
  [...] aux Loups 62 C Callewaert LEFEVRE Leerzame verhalen door Victor Lefèvre In 12 84 p Brussel C Callewaert L OLIVIER Brigitte par Pauline L Olivier Mme Braquaval Gr in 18 108 [...]
 • Moniteur belge : journal officiel = Belgisch staatsblad. 1877,1/3 = Jg. 47
   Textstellen 
  [...] Jeanneton op c en 5 a avec prologue Nationaal tooneel 7 ure De Wees van Brussel drama in 4 bedrijven en één voorspel Tone Repers kluchtspel met zang in 1 bedrijf [...]
  [...] J J De Belder Eerste en tweede deeltjes 2 broch in 16 16 et 26 p Brussel J E Goossens DE BoUMAN DE RYCKHoLT Woyez CRAMER DE CosTER Kleine aardrijkskunde voor lagere [...]
  [...] teekenboek In 18 24 p el 2 cah gr in 4 et in 4 obl Molenbeek Brussel M De Smedt DEFAYs L Intuition à l école primaire livre de lecture par L [...]
  [...] den leerling 1 stukje 2 uitgaaf 5 vol in 16 de 190 140 et 209 p Brussel D Windels WERCAMMEN BELCKx Verzameling van een duizendtal rekenkundige vraagstukken om uit het hoofd [...]
  [...] van Antwerpen opgemaakt volgens de laatste officieele opgave door D Windels en 4 feuilles Brussel D Windels Projet de transformation de la Montagne de la Cour dressé par l archi [...]
 • Moniteur belge : journal officiel = Belgisch staatsblad. 1871,10/11 = Jg. 41
   Textstellen 
  [...] ter minste drie dagen op voorhand bericht der vertooning zij gegeven a Voor de stad Brussel en de gemeenten Anderlecht Etterbeek Elsene Laeken Sint Jans Molenbeek Sint Joost ten Noode en [...]
  [...] der leescomiteiten en der provinciale tooneelcom missien zullen hun ambt gedurende vijf jaren vervullen Brussel den 25 september 1871 KERVYN DE LETTENHOVE Voorschrift der aangifte in dubbel in te dienen [...]
  [...] met de toewijzing van den driejaarlijkschen prijs van vlamsche tooneelletterkunde voor het vijfde tijdvak Brussel den 51 augustus 1871 Wel edele Heer Minister Wij hebben de eer UEd het verslag in [...]
  [...] Genegenheid Die heeft ze niet meer ze zegt zelf aan Jan Uiterhoeven door het toeval in Brussel bij Lena gebracht Mijn hert werd koud koud en dood voor de mijnen die ik allen [...]
  [...] Ministre de l intérieur KERVYN DE LETTENHove Onderwijs der teekenkunst in de openbare seholen Brussel den 51 october 1871 Aan de heeren provinciale opzieners van het lager onderwijs Mijnheer [...]
 • Moniteur belge : journal officiel = Belgisch staatsblad. 1877,7/9 = Jg. 47
   Textstellen 
  [...] te Brussel In gevolge artikel 47 der statuten zal de gewone jaarlijksche vergadering den 15 Augusti om 11 ure in het Foyer van het Nationaal Tooneel Cirkstraat te Brussel gehouden [...]
  [...] te Brussel In gevolge artikel 47 der statuten zal de gewone jaarlijksche vergadering den 15 Augusti om 11 ure in het Foyer van het Nationaal Tooneel Cirkstraat te Brussel gehouden [...]
  [...] die Unterzeichneten auf Grund erhaltener Ermächtigung die gegenwärtige Deklaration in doppelter Ausſertiging vollzogen Brüssel den 7ten Juli 1877 L S C D ASPREMONT LYNDEN L S C DE BRANDENBURG Certifié [...]
  [...] tot het stichten van eenen vlaamschen prijs bij de Akademie van kunsten en letteren te Brussel Ce legs a été accepté au nom de l Académie par arrêté royal du 12 mars [...]
  [...] pas demain Omzendbrief aan de HHH Gouverneurs der provinciën Moniteur n 191 Bijblad 1 Brussel 9 Juli 1877 Mijnheer de Gouverneur Krachtens de bewoordingen van het artikel 66 der wet [...]