7 Treffer sortiert nach

 • Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 2. Qua continentur I. Traditiones Veteres Coenobii S. Petri Erfordiae ...
   Textstellen 
  [...] COLLECTIO SECUNDA 0 UA co NTINENTUR I Traditiones Veteres Coenobii S Petri VIII NecrologiumEcclef CollegiatæWin Erfordiæ pinenfis II Excerpta ex Necrologio ejusdem Cœ DX AnQuymi Yita B LambcftiCan Rcgg nobii Novi Qpcris [...]
  [...] Exquifitas illis proinde fèmper Opus W erit Hedera quam hicpraefigimus I Zraditiones Veteres CenobjiJ Petri Erfordiæ II Excerpta ex Necro ogioejusdem Cænobii Duo haec Antiquitatis Monumenta quae fe Invicem Illu ftrant [...]
  [...] Anno io58 V Charta Ruthardi Archiepifeopi 44oguntini qua tlniverfirpo ho mes Bona AMonafferii S Petri Erfordiæ in fingularem fuam Protectionem recipit Anno IIc4 VI Charta Embriconis Epifcopi Herbipolemfir qua Clerum [...]
  [...] attribuit Anno 1248 XVIll AMargarete Abbatiſſe in Bergka littere Obligatorie σε AMo mafferium J Petri Erfordiae Anno 1248 XIX Henrici Epifçopi Bambergensis diffoyitio circa Advocatiam mona fierii Theresiemyis Anno 125o [...]
  [...] favorem coenobil S Petri Er ford faétam confirmar 1 Adela Comitiffâ in Cœnobium S Petri Erfordiae munifica 2 o Adelbero Epifcopus Bambergenfis ejus dies obi rus 49 Adelbertus matchio filius ejus [...]
  [...] Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 2. Qua continentur I. Traditiones Veteres Coenobii S. Petri Erfordiae ... [...]
 • Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 2. Qua continentur I. Traditiones Veteres Coenobii S. Petri Erfordiae ...
   Textstellen 
  [...] tcncbant à nobis fitum juxta Fontem Comitis immc Coenobii S Petri Erfordiae I3 immediateattingitfundum Monafterii S Petri in Erfordia qui dicitur Hirnzlite jam di o Monafterio S Petrivendiderunt Nos itaque [...]
  [...] M COLLECTIO SECUNDA cõ VT1N ENTUK L Taationes vetas êsti S Pctri VIII NecrologiumEcdcfColle at W Erfordiæ X ஆ B LambertiCan R II Excerptae Necrologio eiusdem Cœ DX AnoDymi Yita3 ecrologio ejusdem Novi [...]
  [...] Exquifitas illis proinde femper Opus critHcdera quam hic præfigimus I 7raditiones eteres Cenobii 5 Peirj Erfordiæ II Excerpta ex Necro ogioejusdem Cænobij Duo haec Antiquitatis Monumenta quae fe Invicem Illu ftrant [...]
  [...] attribuit Anno 1248 XVlll AMargaretæ Æbbatiffe im Bergka littere Obligatorie erga AMo mafferium J Petri Erfordiae Anno 1248 XIX Henrici Epiféopi Bambergensis difforitio circa Advocatiammona perii Theresiensis Anno 125o 2 [...]
  [...] favorem coenobii S Petri Er ford faātam confirmar 1 Adcla Comiti Tà in Coenobium S Petri Erfordiae munifica 2o Adelbero Epifcopus Bambergenfis ejus dies obi tus 49 Adelbertus matchio filius ejus Hermannus [...]
  [...] Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 2. Qua continentur I. Traditiones Veteres Coenobii S. Petri Erfordiae ... [...]
 • Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 1. Qua Continentur I. Necrologium Ecclesiae Metropolitanae Moguntinae ... : Accedit Conspectus Trium Vetustissimorum Codicum, Ex Illis Quos In Ipso Martyrii Campo, Ubi S. Bonifacius ... Occubuit ...
   Textstellen 
  [...] fingularia quorum nulla apud Scriptorcs Sæculi XIII mentio reperitur ceftè præter illa duo Coníilia unum Erfordiæ Anno MCCXXIII altérum Mo 0ntiæ MCCXXXIX habitum plurima circa Stigandianam haerefim nos laterent nifi [...]
  [...] ua es Diploma Hemrici Archi Epi copi Mogumtimi quo Boma Po fiomes Moma erii S Petri Erfordiae ub Profe iome ua Recipit jusdem Hemrici Archi Epi copi Cbarta pro eodem Moma erio [...]
  [...] mente quidem geftarunt Exftat pariter fub Num XII infigne documentum pro Mo nafterio S Petri Erfordiæ quod cum Lapfu feu potiùs Injuria Temporum ad Canonicos Saeculares deflexerat Ordini Bene di tinorum [...]
  [...] innumcra bilcm in Jumentis Grcgibus abftulit Erfordicnlibus Hoc Anno Capitulum Provincialc Praedicatorum fuit Erfordiae ANNO DoMiNi MCCXXXII In Alcmannia pcrfida Harrcfis quae ibidcm diu occultè pullulavcrat cft manifeftata [...]
  [...] in Advcntu Domini per compofitionem Erfordiam invitantes concordare non poterant quapropter Mo gontinus Erfordia cum gravi Indignationc egreflus ipfos coram Rege in Franckene vurt proxima Curia convcnit in [...]
 • Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 1. Qua Continentur I. Necrologium Ecclesiae Metropolitanae Moguntinae ... : Accedit Conspectus Trium Vetustissimorum Codicum, Ex Illis Quos In Ipso Martyrii Campo, Ubi S. Bonifacius ... Occubuit ...
   Textstellen 
  [...] fingularia quorum nulla ápud Scriptorcs Sæculi XIII mcntio reperitur ceftè præter illa duo Conçilia unum Erfordiæ Anno MCCXXIII altérum Mo 30ntiæ MCCXXXIX habitum plurima circa Stigandianam fiaerefim nos laterent nifi [...]
  [...] uales Diploma Hemrici Archi Epi copi Moguntimi quo Boma Po fiomes Moma erii S Petri Erfordiae ub Prote iome ua Recipit Ejusdem Hemrtci Archi Epi copi Cbarta pro eodem Momaßerio Æjusdem [...]
  [...] mente quidem geftarunt Exftat pariter fub ម ល infigne documentum pro Mo nafterio S Petri Erfordiæ quod cum Lapfu feu potiùs Injuria Temporum ad Canonicos Saeculares deflexerat Ordini Bene di tinorum [...]
  [...] innumcra bilem in Jumeatis Gregibus abftulit Erfordicnfibus Hoc Anno Capitulum Provinciale Prædicatorum fuit Erfordiae ANNo DoMiNi MCCXXXII In Alemannia perfida Harrcfis quae ibidcm diu occultè pullulaverat cft manifeftata [...]
  [...] in Adventü Domini per compofitionem Erfordiam invitantes concordare non potcrant quapropter Mo gontinus Erfordia cum gravi Indignationc cgreflus ipfos coram Regc in Franckcnc vurt proxima Curia convcnit in [...]
 • Ioannis Friderici Schannat Fuldischer Lehn-Hof, sive de clientela Fuldensi beneficiaria nobili et equestri tractatus historico-juridicus : accedit Elenchus duplex vasallorum primi ut et secundi ordinis ...
   Textstellen 
  [...] rcccnfere fuperfedimus i i i º ſ ام ERFORDIA º º I Diftriäum füum ex Feudis merè Fuldenfibus brevi temporis fpatio noa parum ampliavit Erfordia Civitas quandoquidem Villis majori minori Mar pcch [...]
  [...] habuit ut duas Hubas quarum unam in Feodo alteram proprietatisProb Titulo poiidcbat Cœnobis S Petri Erfordiae in quod Anno MCCxxvi cccc fcrat confcrret fed infupcr idem Fuldenfis Abbas quia praedi us [...]
  [...] gravis ac hæredibus dcftitutus fecemit An Prob 431 no 1 226 in Coenobium S Petri Erfordiæ poftulavit ut huic in fui gratiam ap propriarentur Hubæ aliquot in Butzileiben quas ab [...]
  [...] in qüólibet န တ agros habet poffidebat ad ejus dempetitionem Eccleſia S Petri Pauliin ERFORDIA jureHaeredipapio delegavimus ita utannuatim X folidos inde nobispcrfolvant maxime quoniam diétus Fridericus fe [...]
  [...] ab Eccleſia Fuld 8o 288 Erbach Comites ab diverfa Fcuda poffident 17 1 1 1 Erfordia Civitas nexu valallitico crga Fuldenfem Ec clcfiamadftrióła 34 F Ealckenßein vetus ac potens Dynaftarùm [...]
 • Joannis Friderici Schannat Historia Fuldensis : In Tres Partes Divisa, Quarum Prior, Monasterii Fuldensis Originem, Incrementa, Fata ..., Altera, In Abbatum Fuldensium Jura, Praerogativas Et Privilegia, ... Tertia, Res Ab Iisdem Abbatiubus Gestas Fuse Exponit ... Prosequitur. ... Cum Figuris Aeri Incisis. Accedit Integer Codex Probationum Plurimis Monumentis Necdum Editis Locuples, Nec Non Index Abbatum Emortualis Antiquissimus, Una Cum Generali Necrologio Fuldensi Authographo Ab Anno DCCLXXIX. Usque In Annum MLIX
   Textstellen 
  [...] Abbatis fui alicnat bona quædam an no 1293 in gratiam Coenobii Sanétimonialium novi qpcris in Erfordia Teftes contra us fuêre Volckmarus de Boijfete Hermammius dc Tündorf Chrißiamus de Aordhufem Rutgerus [...]
  [...] exprimeret Quod utrumque fedulo ac feliciter praeftitit dum inter alia præclare fa a Concilio Erfordiæ ad annum DCCCCXXXiI præfedit tricnnio vero poft decem primo rum in edc fua Moguntina [...]
  [...] Richardus integram Monachorum Coloniam ex novello fuo S Andreæ Coenobio defùmptam in illud quod Erfordiae idem yir illuftris in honorem S Ja Τ cobi conftruxcrat feliciter deduxit OTBERTo Elewangenfium [...]
  [...] Ec lefiam pcrpetravit Illud ipfis fcrc Lambcrti verbis accipe Indixerat anno MLXXIII Sigifridus Synodum Erfordiæ ad diem VI idus Martii celebrandam ut dccimas a Thuringis tanto folcmnius expofceret quod [...]
  [...] Alamannie in FuLDA ad inftantiam Domini AN DREÆ Abbatis Monafterii Montis S PETRI in Erfordia nec non fui Conventus ibidem omnibus bencfaétoribus Ecclcfie prediéte plenam confraternitatcm de dimus [...]
 • Ioannis Friderici Schannat Fuldischer Lehn-Hof, sive de clientela Fuldensi beneficiaria nobili et equestri tractatus historico-juridicus : accedit Elenchus duplex vasallorum primi ut et secundi ordinis ...
   Textstellen 
  [...] habuit ut duas Hubas quarum unam in Feodo alteram proprietatisProb Titulo poßidebat Cocnobio S Petri Erfordiæ in quod Anno MCCXXVI fecef ferat conferret fèd infuper idem Fuldenfis Abbas quia praedi us [...]
  [...] ف PRFORDIA Diftri um fuum ex Feudis merè Fuldenfibus brevi temporis fpatio non parum ampliavit Erfordia Civitas quandoquidem Villis majori minori Mar pech unà cum Ranftet Anno 1388 acquifitis mox Anno [...]
  [...] fenio gravis ac hæredibus deftitutus feceffit An Prob no 1 226 in Cocnobium S Petri Erfordiæ poftulavit ut huic in fui gratiam ap propriarentur Hubæ aliquot in Butzileibcn quas ab [...]
  [...] ob tinuerunt abEccleſia Fuld 80 188 Erbach Comites ab diverfa Feuda poffident 17 v r Erfordia Civitas nexu valallitico erga Fuldcnfem Eca clcfiamadftriéta 34 F Falckenftein vetus ac potens Dynaftarum [...]