4 Treffer sortiert nach

 • Chronicon Insigne Monasterij Hirsaugiensis, Ordinis S. Benedicti : De cuius utilitate, [et] quæ in eo potißimum obseruanda Lectori sint, ex Præfatione intelliges. Accessit locuples rerum & uerborum in toto Opere memorabilium Index.
   Textstellen 
  [...] S Georgij Conftantienfis diozcefis IMonafteriâ Reinhardisbronna in ThuringiaMoguntinenfis diozcefis MonafteriumS Petri in Erfordia eiufdem diozcefis Moguntinæ Monafterium in Beffelbronna Auguftenfis diozcefis IMonafterium cellae S Petri in [...]
  [...] eft in eodem coznobio fepelitur Eodem anno Burcardus moa nachus Hirfaugienfis fa us eft abbasinErfordia 6 idus Februarij qui fta tim in ipfo anno fundare cœpit nouam ecclefiam fan orum [...]
  [...] anno Volmariabbatis 7 quifuit dominicæ natiuitatis 1128 Ruper tusabbas monafterij fan i Petri in Erfordia quondam monachus Hirfau gienfis moritur cui Vuernerus huius quoque coznobijHirfaugienfis moa fiachus unaminifratrum [...]
  [...] abbasim Vinea cae nobio 1o4 Burchardus epif Traieéten ixx Burchardus monachus fit abbas in Erfordia 13u Burchardus abbas monafterio G 2 I N D E X tm duorum 138 burchardus [...]
 • Chronicon Insigne Monasterij Hirsaugiensis, Ordinis S. Benedicti : De cuius utilitate, [et] quæ in eo potißimum obseruanda Lectori sint, ex Præfatione intelliges. Accessit locuples rerum & uerborum in toto Opere memorabilium Index.
   Textstellen 
  [...] Conſtanticnſis dioeceſis Monaſteriii Reinhardisbronna in Thun ngia Moguntinenſis diozufis Monaſterium S Petri in Erfordia eiuſdem dioeceſis Moguminz Monaſterium in Beſſelbronna Auguſtenfis dimeſiª Monaſterium cellee S Petri in Briſgauu [...]
  [...] eodem coenobío ſepelítur Eodem anno Burcard us mo nachus Hirſaugíenſis factus eſt abbas ín Erfordía idªs Februarñ quí ſta I m ín ípſo anno fundar cozpít nouam eccleſiam ſanctorum Apoſtolo [...]
  [...] anno Volmari abbatis 7 qu1fuit dominicae natiuitatis nzòRuper tus abbas monaſteríí ſancti Petri in Erfordia quondam monachus Hirſatx gienſis moriturzcui Vuernerus huius quoque ccenobij Hirſaugienſis mo nachus unamini [...]
  [...] in Vima cae turbio 4 04 Burcbardus epifi l raíccten m Burchardus monacbusfit abbas n Erfordia 13 But hachas alaba mona keriª c z Í N D B X Nm Juorum 1 [...]
 • Chronicon Insigne Monasterij Hirsaugiensis, Ordinis S. Benedicti : De cuius utilitate, [et] quæ in eo potißimum obseruanda Lectori sint, ex Præfatione intelliges. Accessit locuples rerum & uerborum in toto Opere memorabilium Index.
   Textstellen 
  [...] 8 in eodem coenobio ſepelitur Eodem anno Burcardus mo mchus Hirſaugienfis factus eſt abbasin Erfordia 6 1 dus Februarij qui ſta im in ipſo anno fundar capit nouam eccleſiam ſanctorum [...]
  [...] ſuit dor ni nicae natiuitatis ti 2 8 Ruperª us abbas monaſteríſ ſancti Petri in Erfordia quondam monachus Hirſau gienlïs moriturzcui Vuernerus huius q uo que coenobii Hirſau gicnſis moª [...]
 • Ioannis Trithemii Spanhemensis ... Opera pia et spiritualia : quotquot vel olim typis expressa, vel M. SS. reperiri potuerunt
   Textstellen 
  [...] celebi atum ей fex tum Capitulutn prouiri cialel in топайе tio famîti Petri in Erfordia ln quo рт federunt venerabiles Pattes Domini Ab bares lohannes in Vrauvve Henricus fanâi [...]
  [...] Ab bares вы Egidii in N urenberga Í та Burckardiin Herbipoli Май Perri in Erfordia 8 fanâi Godehardi in bilden fhůûh De antiquir l Iaìmtìi nplicatir Разве yilla iiarur [...]
  [...] que prœfederuntvenerabiles Pattes Domini Abbates Wolfframus Hirfaugiêlis Chri l tianus famili Petri in ErfordiaNdalrieus in Wiblirgen 8 Bertholdus ianóti Ste phani in Herbipoli h ulpprabmtur latuu Domini Cardina [...]
  [...] fuperius in fuis locis plenius habcntut тштттшштттттт CAPITVLVM PROVINCIALE xvi CELEBRA tum in Erfordia tertio Anno Domi nl 14 5 6 1 N il o Doiìiiriïrqß domini ca lubilate [...]
  [...] zófeapitulů puinciale apud if ne 3 die 1g menús Май он fanâum Petrum in Erfordia quarta vice bf fuit dominica lubilate cele cum proteůationibus confuetis vt non Ш Сд [...]