von 9753 Treffern sortiert nach

 • Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 2. Qua continentur I. Traditiones Veteres Coenobii S. Petri Erfordiae ...
   Textstellen 
  [...] lentisexcultamadfuum DotmniJ wo amni Abbatis Anniver fàriumcelebrandum deputavit Bertbeas AbbasS Bonifacii Fuldæ Gottfrieus Abbas Geginbach rravardas Abbas Fuldæ noftr Congregat Frater Anne MCLXVll º ConradusAbbasScuturænoftræGongregat Frater ADELHarrLaica materBerriolo [...]
  [...] DietherideHclmcftatContinuatio ejus porum Virdunenfium dem Chronici XIII Diplomata Epiftolae Variae CUM FIGUR IS AENE IS FULDae LIPSIÆ Apud MAU R GEORG WEIDMANNUM SACR REG POL MAJEST ET ELECT SAXONHÆ BiBLioPoLAM ANno MDccxxiv [...]
  [...] Kal Kal Poppo Laicus hiccft Frater Udalrici pro cujus ani madcdit praedium Lampertus presb mon Fuldæ Drut blieb Laica prohujus animadatum eſt Talen tum ufium quo comparatus eft miffalis Libcr Dietrjcus [...]
  [...] pro BurchardoCognatofuo Henricus de Brunnen Laicus Armoldus dc C jr m at Laicus Æermammus Abbas Fuldæ Gotefridus Laicus Frater Herimammi Abbatis hic dedit nobis V Marcas Æj rigumt Convcrfa haec dedit [...]
  [...] Mariae Eppo AbbasS Petri Vernherus Abbas S Martini Wihil NoRTPERTus Archi Epifc Magdcburg Æuggerus Abbas Fuldæ A a t i t San timonialis in Kizzingen haec dcdit nobis Cap pas II Albas [...]
 • Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 2. Qua continentur I. Traditiones Veteres Coenobii S. Petri Erfordiae ...
   Textstellen 
  [...] Dómini uogrammi Abbatis Anniver farium cclcbrandum deputavit Βerthous AbbasS Bonifacii Fuldæ Gotsfridus Abbas Geginbach 44 3 4us Abbas Fuldæ noftrae Cóngregat Frater Anno Qegradus àbbasScuturae noftræ Congregat Frater APH [...]
  [...] porum Virdunenfium dem Chronici XIII Diplomata Epiftolae Variae CVM FIGURIF ÆNE II œ ኋ 狩 窓 FULDÆ L1 PFIÆ Apud MAUR ĜÉő GİWÉÍDMANNUM SACRTRÉGTpOí íïÀjÉSTET ELECT SAXONIÆ BibliopolâM ANno MDccxxiV º º [...]
  [...] Marcas Agnes Comitiſla A bertus Epifcopus Jacobus Abbas Trajectenſis Petrus Abbas in Pofavia Conradus de Fulda Do or in Medicinis noftræ Congregationis Phyficus quidcditCaliccm alia lcgavit in valorc XXX Flo TCITOT [...]
  [...] Kal Kal Kal Kal Poppo Laicus hiccftFrater Udalrici procujus ani madcdit praedium Lamperfus presb mon Fuldae Drut blieb Laica prøhujus animadatum eft Talen tum unum quo comparatus cft miffalis Libcr Dietricus [...]
  [...] Profe Pro Burchardo Čognatofilo enricus dc Brummem Laicüs 4rnoldus de Chun star Laicus ermammas Abbas Fuldae Getefridus Laicus Frater Herimamm Abbatis hic dedit nobis V ATGAS 48 tigunt Converſa hæcdcdit Prædium [...]
 • Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 1. Qua Continentur I. Necrologium Ecclesiae Metropolitanae Moguntinae ... : Accedit Conspectus Trium Vetustissimorum Codicum, Ex Illis Quos In Ipso Martyrii Campo, Ubi S. Bonifacius ... Occubuit ...
   Textstellen 
  [...] Fig Æneis క ష ళ లZక త t º బ ర క স اس گT T ﯾـﮨ IA FULDÆ 77PSIÆ ÄMAURITIUM GEORGIUM WEIDMANN LIM SAC REG PoL MAJEST ET ELECTSAxoN BIBLIOPOLAM Typis JO HENR [...]
  [...] Henrici Imperatoris DiveAAemoria Fueratis Gangnigus Eccl Colleg in Haugis Herbipoli obiitque circa An MCCCXXX Fuldæ fépultus in Capella Pauli quam Prope ępta 44ajoris Ecclefiæ conftruxerat ac dotaverat g ſ كا [...]
  [...] Hirfati gicnfis ccntefimo Tria Ordinis Noftri Monafteria inccndio pcricrunt vidclicet San i Bonifacii in Fulda Sancti Galli in Sucvia Schuttcrcnfe in Allatia quod ultimum dcnuô reædificatum Confecràffe rcpcritur Erkenbaldum [...]
  [...] Maii Marburc Translatio follennis fa a eft Sanétæ Elifabeth Hoc Anno V Kal Januarii in Fulda Judæi utriusque fcxus XXXIIII à Cruce 4ignatis Chriftianis funt perempti quoniani duo ex iisdem [...]
  [...] Honore prætio habcri condccct Hi nimirùm fùnt Le or Erudite Codices illi quibus Inclyta Fulda fùam quam dudum fecit de Bibliotheca toto Orbe celcberrima ja uram aliquantu lum folatur [...]
 • Joannis Friderici Schannat Vindemiae Literariae : Hoc Est Veterum Monumentorum Ad Germaniam Sacram Praecipue Spectantium Collectio ... / 1. Qua Continentur I. Necrologium Ecclesiae Metropolitanae Moguntinae ... : Accedit Conspectus Trium Vetustissimorum Codicum, Ex Illis Quos In Ipso Martyrii Campo, Ubi S. Bonifacius ... Occubuit ...
   Textstellen 
  [...] Imperatoris Divae AMemorie Fueratis Canonicus Eccl Colleg in Haugis Herbipoli obiitque circa An MCCCXXX Fuldæ fèpultus in Capella S Pauli quam I NE I NE CR o Lo G IúM EccL Es [...]
  [...] Monafterii Hirfàu gicnfis centefimo Tria Ordinis Noftri Monaftcria incendio perierunt videlicct Sanéti Bonifacii in Fulda San i Galli in Suevia Schutterenfe in Alfatia quod ultimum denuò reædificatum ConfecràfTe rcperitur Erkenbaldum [...]
  [...] Maii Marburc Translatio follennis fa a eft Sanétæ Elifabcth Hoc Anno V Kal Januarii in Fulda Judæi utriusque fexus XXXIIII à Cruce fignatis Chriftianis funt perempti quoniam duo ex iisdem [...]
  [...] Honore prætio haberi condccet Hi nimirùm funt Le or Erudite Codices illi quibus Inclyta Fulda fuam uam dudum fecit de Bibliotheca toto Orbe celeberrima ja uram aliquantu lum folatur [...]
 • Joannis Friderici Schannat Corpus Traditionum Fuldensium : Ordine Chronologico Digestum, Complectens Omnes Et Singulas Imperatorum, Regum ... In Ecclesiam Fuldensem Collatas, Ab Anno Fundationis Suae DCCXLIV Ad Finem Usque Saeculi XIII
   Textstellen 
  [...] hoc eft quod tradoadSan uim Bonifatium ad monafterium quod dicitur Fulda quod eft conftru um infilva Boconiajuxta Ripam Fluminis quod diciturFulda vbi vir VenerabiIis STURM 1 Abbaspreeffe videtur iftam traditionem [...]
  [...] Domini San i Bonifàtii qui corpore in Monafterio Fuldæ requiefcit quod eft conftru umin Pago Grapfeldin filva Boconia fupraRipamn fluminis ipfius Fuldæ vbi Virvenerabilis BAU G U L F Us Abba [...]
  [...] AnimarumnoftrarumadMonafterium quod dicitur Fulda ubifàn üs præcio fus Traditiones Fuldenſes 69 fus BonifaciusC Η RI st 1 Martyr incorporequiefcit quod fitum fuper Ripam Flu minis ipfius Fuldæ in pago Grapfelt conftru [...]
  [...] Bonifatium qui corpore requiefcit in Pago Grapfelde in filva Bochonia in locoqui dicitur Fulda properipam flumi nis Fuldae vbivir venerabilis BAU GULF Us Abba TurbeMonachorumpiusprae effe videtur quicquidin villa quae [...]
  [...] San um Bonifatiuni qui corpóre requiefcit in Pago Grapfeldeinfilva Boconia in Locoqüidicitur Fulda properipamfluminis Fuldæ vbi Vir venerabilis PÂv GoLFUs Turbe Monachórum piüs preeft Ab bas quicquidin villaque [...]
 • Joannis Friderici Schannat Corpus Traditionum Fuldensium : Ordine Chronologico Digestum, Complectens Omnes Et Singulas Imperatorum, Regum ... In Ecclesiam Fuldensem Collatas, Ab Anno Fundationis Suae DCCXLIV Ad Finem Usque Saeculi XIII
   Textstellen 
  [...] hoc eft quod tradoadSan um Bonifatium ad monafterium quod dicitur Fulda quod eft conftru um in filva Boconiajuxta Ripam Fluminis quoddiciturFulda vbi vir Venerabilis STURM 1 Abbaspreeffe videtur iftam traditionem [...]
  [...] jus Domini San i Bonifàtii qui corpore in Monafterio Fuldæ requiefcit quod eft conftru umin PagoGrapfeldin filva Boconia fupraRipamfluminis ipfius Fuldæ vbi Virvenerabilis BAU G UL FU s Abba preeffe [...]
  [...] proremedio AnimarumnoftrarumadMonafterium quoddicitur Fulda ubifàn üs præcio fus Traditiones Fuldenſes 69 fus BonifaciusCHRisT 1 Martyr incorpore quiefcit quod fitum füper Ripam Flu minis ipfius Fuldæ in pago Grapfelt conftru [...]
  [...] Bonifatium qui corpore requiefcit in PagoGrapfelde in filva Bochonia in loco qui dicitur Fulda properipam flumi nis Füldæ vbi vir venerabilis BAU G U L F Us Abba Turbe Monachorum piuspræ efTè [...]
  [...] San üm Bonifatium qui córpóre requiefcit in Pago Grapfeldeinfilva Boconia in Locoqui dicitur Fulda properipam fluminis Fuldæ vbi Vir venerabilis PA U G olFUs Turbe Monachorum pius preeft Ab bas quicquidin [...]
 • Schneider, Johann Joseph (Artikel aus Allgemeine Deutsche Biographie)
 • Fulda, Ludwig (Artikel aus Neue Deutsche Biographie)
   Textstellen 
  [...] Fulda, Ludwig (Artikel aus Neue Deutsche Biographie) [...]
 •  Textstellen 
  [...] Weikard, Melchior Adam: 27. 4. 1742 Römershag — 25. 7. 1803 Fulda; Arzt [...]