Facebook

2 Treffer sortiert nach

 •  Textstellen 
  [...] 1792 Maſt Johann Chriſtian 1795 Nicolai Johann Gottfried 1815 27 October 1819 Fiſcher Johann Friedrich Paul 1820 Müller Ludwig Theodor 1829 Andreä Johann Fried rich 1835 Schott Johann Adam 1841 [...]
  [...] Kaſpar Peter 1715 Meintel Johann Georg 1724 Strebel Johann Samuel 1730 Fürſt Johann Andreas 1737 1746 als Rector und gleichfalls Adjunctus ministerii Schuhmann Johann Gottfried 1746 1755 Zinn Karl [...]
  [...] folgten der fürſtliche Rath Dr Johann Gottfried Bayer 1759 der fürſtliche Rath Dr Johann Daniel Karl Krauß 1773 und der praktiſche Arzt Dr med Johann Chriſtian Heinrich Breidenſtein 1795 9 [...]
  [...] jur 1831 1837 Reichold Johann Friedrich Dr jur 1833 1850 Beer Johann Auguſt 1837 1842 Wisnet Auguſt 1842 Finſterer Wilhelm 1842 1844 Schamberger Johann Georg Gottfried 1844 1854 Ullmann Wilhelm [...]
  [...] Volkert Johann Chriſtoph Erich 1818 1826 Falco Georg Adam 1818 1827 Guſtav Rudolph Dr jur 1826 1833 Nuſſer Gottfried 1827 1828 Keim Gottlieb Friedrich 1828 1829 Briegleb Johann Karl [...]
  [...] Petzoldt, Johann W.: Chronik der königlich bayerischen Stadt Schwabach [...]
 •  Textstellen 
  [...] 1792 Maſt Johann Chriſtian 1795 Nicolai Johann Gottfried 1815 27 October 1819 Fiſcher Johann Friedrich Paul 1820 Müller Ludwig Theodor 1829 Andreä Johann Fried rich 1835 Schott Johann Adam 1841 [...]
  [...] Kaſpar Peter 1715 Meintel Johann Georg 1724 Strebel Johann Samuel 1730 Fürſt Johann Andreas 1737 1746 als Rector und gleichfalls Adjunctus ministerii Schuhmann Johann Gottfried 1746 1755 Zinn Karl [...]
  [...] folgten der fürſtliche Rath Dr Johann Gottfried Bayer 1759 der fürſtliche Rath Dr Johann Daniel Karl Krauß 1773 und der praktiſche Arzt Dr med Johann Chriſtian Heinrich Breidenſtein 1 95 [...]
  [...] jur 1831 1837 Reichold Johann Friedrich Dr jur 1833 1850 Beer Johann Auguſt 1837 1842 Wisnet Auguſt 1842 Finſterer Wilhelm 1842 1844 Schamberger Johann Georg Gottfried 1844 1854 Ullmann Wilhelm [...]
  [...] Volkert Johann Chriſtoph Erich 1818 1826 Falco Georg Adam 1818 1827 Guſtav Rudolph Dr jur 1826 1833 Nuſſer Gottfried 1827 1828 Keim Gottlieb Friedrich 1828 1829 Briegleb Johann Karl [...]
  [...] Petzoldt, Johann W.: Chronik der königlich bayerischen Stadt Schwabach [...]