3 Treffer sortiert nach

 • Chronicon Insigne Monasterij Hirsaugiensis, Ordinis S. Benedicti : De cuius utilitate, [et] quæ in eo potißimum obseruanda Lectori sint, ex Præfatione intelliges. Accessit locuples rerum & uerborum in toto Opere memorabilium Index.
   Textstellen 
  [...] Cia ftercienfis in fua parœchia quod Schonaugia nominatur in nemoribus non longè diftans ab Heidelberga fan o Bernardoabbate cooperätefun dauit quod multis praedijs beneficijs ampliauit Abbatem fratres de monafterio [...]
  [...] noftri ordinis in Lobenfeldeiufdem Vuormatienfis diozcefis in pago qui dicitur Kreichau duobus fermè ab Heidelberga miliaribus oa pera ti epifcopi Buggonis fundatum eft â fufficienter 4 S Norbertus e [...]
  [...] cal Maij obijt in monafterio Schronaugiéfi Cifterciëfis ordinis Vorma tienfis diozcefis non lógè ab Heidelberga deuota Chrifti uirgo Hildegun disnomine quæ fimulato fexu mafculum fe fingens inter monachos ibid [...]
  [...] mi MWvts fit omne regnum Apulig ibi fubiecit Eodem anno Conraduscomes Palatinus Rheni qui Heidelbergæ morabatur præpofiturâ coznobij ordia git nisnoftri prope oppidumipfum Heidelberg qug Nuenburgappellatur in bcrg [...]
  [...] Bauariæ Otto fia lius eius fuccefsit quihabuituxorem Gertruden filiam Henrici comitis Pa 1atini Rheni Heidelbergæ commorantis cum qua ipfum Palatinatum poft obitum foceri obtinuit ducatui Bauariae coniunxit ufque in [...]
 • Chronicon Insigne Monasterij Hirsaugiensis, Ordinis S. Benedicti : De cuius utilitate, [et] quæ in eo potißimum obseruanda Lectori sint, ex Præfatione intelliges. Accessit locuples rerum & uerborum in toto Opere memorabilium Index.
   Textstellen 
  [...] Lobenſeld eíuſdem Vuormatíenſis dr ozceſís in pago qu dr cítur Krer chau duobus fermêab Heidelberga m l 3ſ bUS Oá pera 8 impenſis pracfati epiſcopr Buggom s fundatum eſt Sc [...]
  [...] cal Maij obíjt in monaſterío SchonaugiêſictCiſterciêſisprdinis Vorma tienſis dioecefis non l o ge ab Heidelberga deuoca Chríſti uirgo Hildegun dis nomineÑquze fimulato ſexu maſculum ſe ſingcns inter monachos ibidê [...]
  [...] Teuthoniam miª ſit 8 omneregnum Apuliç ibi ſubiecit Eodem anno Conraduscomes Palatinus Rheni qui Heidelbergae morabatur praepoſiturà canobij ordi nisnoſtri prope oppidum ipſum Heidelberg quç Nuenburgappellaxurin dioeceſi Vuormatienſi [...]
  [...] Otto fi lius eius ſucccſsit quíhabuit uxorem Gertruden ſiliam Henrici comitis Pa latin Rheni Heidelbergae commoranris cum qua ipſum Palatinatum poſt obitum ſoceri obtínuit 8 ducatuiBauariX coníunxít uſque in [...]
 • Chronicon Insigne Monasterij Hirsaugiensis, Ordinis S. Benedicti : De cuius utilitate, [et] quæ in eo potißimum obseruanda Lectori sint, ex Præfatione intelliges. Accessit locuples rerum & uerborum in toto Opere memorabilium Index.
   Textstellen 
  [...] Ci ſtercienſis in ſua paroechia quºd Schenaugia neminatur in nemeribus non iengê diſtans ab Heidelberga ſancteBernardo abbate co ep eratefun dauit qued multis praediís 8 beneficíjs ampliauitfibbatem 8 ſtatres [...]
  [...] in Lebenſeld eiuſdem Vuermatienſis dioeceſis in pago qui di citur Kreichau duebus fermê ab Heidelberga miliaribus e pera 8 impenfis praefati epiſcepi Buggenis fundatum eſt áſufflcíemct 4 S Nas [...]
  [...] 188 Iz cal MaiÍ obijtin monaſterio Schonaugiêſi Ciſterciêſis ordinis Vorma tienſis diozceſismon lóge ab Heidelberga deuota Chriſti uirgo Hildegun dis nomineÑquae ſimulato ſexu maſculum ſe fingens inter monachos ibidê [...]
  [...] Otto fi lius eius ſucceſsit quihabuit uxorem Gerrruden filiam Henrici comitis Pa latin Rheni Heidelbergae commorantis cum qua ipſum Palatinatum poſt ObitUm ſoeeri obtinuit 8 ducatuiBauarI ae coniunxit uſque [...]