von 134 Treffern sortiert nach

 • Pietas Ultima, Primaque, Quam Illinc ... Carolo Philippo Comiti Palat. Rheni ... Sedes Ad Aethereas Translato, Hinc ... Carolo Theodoro ... Testatura Heidelbergensis Academia, ut Illius decessum oratione lugubri prosequeretur : Huius de auspicio laudatissimi regiminis, Electorali Eius Serenitati demisissime gratularetur ...
   Textstellen 
  [...] Regiminis initium fuam demififfimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII V N N2 క ష 4M aتﻡك S v 么是 M N [...]
  [...] Regiminis initium fuam demifiſſimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII 4 Z3 M NSN z క ష v JY シ 20 ཡ [...]
  [...] Regiminis initium fuam demifiſſimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII نے م k ത 影子 Mº fri ם ര ഗ ഗ [...]
  [...] Regiminis initium fuam demififfimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII sهﺍﯼ واﺑﺱته E N א א X 豬 S s نے [...]
  [...] Regiminis initium fuam demififfimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII ereptum terris Principem hanc in Superfitem Novumque Rerum Palatinarum [...]
 • Additiones, ad historiam Palatinam : quibus simul etiam ad objectiones clarissimi cujusdam viri ; lib. jurisprud. jur. publ. ; respondetur studio
   Textstellen 
  [...] quo fupra diximus Heidelberga verò urbs quod obiter notandum non antiqua imò ævo Carolinoadhucincognita Certè in mille diplomatibus Carolinisha e nus à me infpe is nullius unquam Heidelbergæ perfæpè verò Nuenheimii [...]
  [...] ionescâ quâ pótuibrevitate fübjun gereplacuit rrataquaedamtypographicainfingcorrigendade dimus reliqualevioratuaeinduftriæ B L relinquimus Valedat Heidelbergae A MDCGIX V Kal Febr isi a 4 ÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ sæ D Tab Genealogicam lir [...]
  [...] tum Heidclbergae Anno Domi ni 1yo8 Obiit hic Ludovicus Ele or palat A 1295 1 Febr Heidelbergae in ve teri Caftro in quo ipfi A 1228 13 Apr natus fuerat tefte Henr Sterone [...]
  [...] S Scripturam difcere quod ipfius patcr nullo modo permittebat quare ivit quodam dic in Sylvam Heidelberga vicimam 6 fecit ibidcm altare quo folus affidüè veniebat et orabat videns quoque crucifixi piéturam [...]
  [...] documentis legifle illud S Mariæ Monaftcrium in Solitudi ne dictum fuifle v 6 Im Sylvam Heidelbergæ vicimam Retro fcil veterem arcem 7 Schcemaggiam Ampliffimum quondam ditiflimum Monafterium ma gnis fumptibus [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] I C tum Heidelberga ex primariù a mum im fùo ibidem approbato nu per typi excuß ßripto ita differen tem audiamt Cum id petat Fri denrichus Gothofredi criptum Heidelbergæ editum ibidem ap [...]
  [...] Scholæ veftigium vllum fupe reffet Haec omittere non potui Deri forutintempeftivusacfaftuofus pu tatenim iam fe Heidelbergae velalibi in Palatinatu Praefidem pro Tribu nali federe Gothofredum verò mi ferum quendam S c H [...]
  [...] de jure comtra leges publica fibi modis imdi gnis erepto conqueratur tum verò 6ec nuper Heidelberga nata Emble amata ufurpanda fi abfgue proxâ miore Adgnato fit Elečtoratum quie tum effè poffe [...]
 • Res Gestae Friderici Palatini Electoris, Eivs Nominis Primi, Victoriosi vulgo dicti
   Textstellen 
  [...] tertia die meniis Augufti mo ritur Ludouiçus Comes Palatinus Rheni Bauariae que Dux Princeps Elector Heidelbergae in cho ro Spiritus Sanfti Ècclefiç fepultuscum honore Fjlium reliquitvnicum vndecim men ès habentem [...]
  [...] feftum Afiumptionis bea tas Maria iemper virginis domus fcribarum fme can cellaria Principis Palatini Heidelbergae cafuali igne canuüari fuitincenfa exufta cum Uteris nonnullis atque re гф ша giftris In cuius [...]
  [...] eft inter Fridericum ComitemPalatinum Du J cemLudouicum tertia concordia fecunda die Se пиит ptembris Heidelbergae concluía feripta figillorum monimentis confirmata In ea concordia fuit conclu fum quod omnia oppida [...]
 • Res Gestae Friderici Palatini Electoris, Eivs Nominis Primi, Victoriosi vulgo dicti
   Textstellen 
  [...] die menfis Augufti mo ritur Ludouicus Comes Palatinus Rheni Bauariæ que Dux Princeps Elc tor Heidelbergæ in cho ro Spiritus San ti Ecclefig fepultus cum honore Fjlium reliquit vnicum vndecim menfes [...]
  [...] T Qu4m Agapatriaq fùpremosphilofophiam Infignem colere quo doéirimau adipifci Poffintfruétifera dignè regna fùbire Heidelberga moram nonnunquamprabetamænam Illi quam locu obleéfamscircumffät vbiq Graminet campi filua cumfomdibus alia Iocundi [...]
  [...] ta eft inter Fridericum Comitem Palatinum Du cem Ludouicum tertia concordia fecunda die Se ptembris Heidelbergæ conclufà fcripta figillorum monimcntis confirmata In ea concordia fuitconclu fum quod omnia oppida caftella [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] omittere non potui Deri forut intern pefti vus ac faftuofus p i t at enim iam le Heidelbergae vel alibi in Palatinatu Prxfidem pro Tribu nali federe Gothofredum vero mi ierum quendam Scholasti [...]
  [...] ptr typis excufi firipto tta dijferen tem audiant Cum id petat Fri denrichus Gothofredi feriptum Heidelbergae editum ibidemap probatum efle fateatur quod te Itimonium fané ad exonerandum Gothofredum multum facit [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] Cumidpetac Fri tibus Cafibus adhibenda vel op denrichiiSj Gothofredi feriptum ponenda Jgitur fententiâ Gotho Heidelbergae edit uт ibidem ap iredi de omnium aliarum Caroli probatum ciTe fateatur quod te narum [...]
  [...] per typis excufi firipto im Afferen tem audtant Cum id petat Fri dentichus Gothofredi ícriptum Heidelbergae editum ibidem ap probatum eile faceatur quod te ftimonium fané ad exonerandum Gothofred im multum [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] petat Fri tibus Cafibus adhibenda vel op denrichus Gothofredi fcriptum ponenda lgitur fenrentiâ Gotho Heidelberga editum Sc ibidem ар fredi de omnium aliarum Caroli probatum efle fateatur quod te narum [...]
  [...] de ure contra leges publtcat fibi modis indi gnií erepto conqueratuf tum vero Нас nuper Heidelberga nata Embíe mata ufurpanda fi abfque praxi miore Adgnato fit EleEloratum quie tumejfe poffe tundem [...]
 • Res Gestae Friderici Palatini Electoris, Eivs Nominis Primi, Victoriosi vulgo dicti
   Textstellen 
  [...] tenia die menfis Augum mo ritur Ludouicus Comes Palatinus Rheni Bauariae que Dux Princeps Elector Heidelberga in cho ro Spiritus San i Ècclefiç fepultus cum honore Fjlium reliquitvnicum vndecim menfeshabentem [...]
  [...] inter Fridericum Comitem Palatinum Du cem Ludouicum tertia concordia fecunda die Se c cum ptembris Heidelberga concluía fcripta figillorum monimentisconfirmata Inea concordia fuit conclu fum quod omnia oppida caftella quae [...]
 • De Tvtelis Electoralibvs Testamentariis Legitimas Exclvdentibvs, Dionysii Gothofredi JC. Metator Zachariae Fridenricho Missvs : Interim Dvm Liber Septimvs De Tvtelis Electoralibus eiusdem Gothofredi Fridenricho oppositus, imprimitur
   Textstellen 
  [...] de rebus plenius alias Ad lbrutintempeftivusacfaftuofus pu Fridenrichi nunc Synopfin redeo tat enim iam fe Heidelberga vel alibi in PJatinatu Prxfidem pro Tribu Adeo quoque velut cefiro perci nali federe Gothofredum [...]
  [...] temaudiant CumidpctatFri tibus Calibus adhibenda vel op Jenrichus Gothofredi icriptum ponenda Jgitur fententiâ Gotlio Heidelberga editum ibidem ap fredi de omnium aliarum Caroli probatum e Te fateatur С quod te [...]