von 809 Treffern sortiert nach

 • Origines Palatinae
   Textstellen 
  [...] hüjus ex adverfo Heidelbergæ trans pontem fitæ im obemfetb vócántur decimas pendunt adcoenobium 3ejusdem nominis Lobefeldum eAp6apalaba villa in ComitatuCunradiDucis Bergeheim Brrckeim locus vicinus Heidelbergæ hodie2l fe etgem [...]
  [...] ad ad Rhenum totamque adeò antiquitatem Germanicam pertinentia pariter fuo ordine tra antur Editio tertia HEIDELBERGAE Sumptibus Joh Mich Rudigeti Academ Bibliop Typis Philippi Öelborn MDCLXXXVI 2 r r I s i [...]
  [...] Bavariæ Ducis cum Agnete Henrici Palatini F Ducatus Bavariæ cum PalatinatuRheni co aluit Palatinos Heidelbergæ adNicrum refediffe inveniamus Illud negare non poffum quod verè eft ab Irenico Mun ftero notatum [...]
  [...] civitatem burgumque Lobodu nenfe tanquam caput Pagi fui Comitis palatium aulamque tribunal fed etiam Heidelbergæ noftrae quæ nulla adhuc tumtemporis civitas hoc nomine extabat fundamina extare nimirum montem Abrinsbergumaddextram [...]
  [...] memoriam tuetur In hac villa fuit olimEcclcfia parochialis benè dotata decimis aliisque reditibus quae pofteafurgenteHeidelberga utfuoloco dicemus cotrans lata eft VideDJHartmän Eppingenf lib 11 Obferyat pra 28ergeinter i le [...]
 • Oratio in Adventu S. et P. Pr. Caroli Philippi Com. Palat. ...
   Textstellen 
  [...] ccs iftae exaudiuntur Tandem aliquando antiquum ರ at 1 i జడ జ 4 latinatûs fplendorem veterem Heidelbergæ Majeftatem Re verentiam priftinam civibus opulcntiam facultates reditu ras Nunc nunc inquiunt revirefcet literarum [...]
  [...] 1 bonis fola tium malis formidinem civibus afylum preflis levamen Pa latinatui opes aratori pecunias Heidelbergæ antiquum fuum fplendorem Univcrfitati amplitudinem Religioni denique Catholicæ præfidium decus ultimam imponere coronidem Pro [...]
  [...] conclament Tu nobis SER e NIs s1 ME PRINce Ps tranquillitatem Tu ho norem dignitatem Heidelbergæ Tu Palatinatui pecunias Tu Religionem urbibus oppidis cum Tuo apportas adven tu Quòdfi unum ex [...]
  [...] ad majora refervem defle tere etiamnum orationis meæ curfum compellor Rapit me enim ad fe Heidelbergæ quæ mihi ante oculos obverfàtur di gnitas cujus etiam moenia quòd ad eam oratione meâ [...]
  [...] ejusmodi nunc funt rc ftaurata ut ante inccndiariam tempcftatem iis in quorum adhuc memoriâ antiquæ Heidelbergæ facies infixa haeret op tandum videatur fuiffe incendium Hunc igitur reftituta in modum fuis ædificiis [...]
 • Caroli Büttinghausen Oratio de felicitate connubii et coniunctionis domus Palatinae et Saxoniae
   Textstellen 
  [...] Prodiit Heidelbergæ in fol a fermonis elegantia non minus quam rerum varietate commendari meretur ut bene judicavit Harfcherur in oratione honori memoriæque auétoris Marburgi di a p 1o 4 Heidelbergæ edita in [...]
  [...] Sereniffimos Saxoniæ Duces atque Ele tores muneris hujus fcho 1 1 In oratione de lege Salica Heidelbergæ habita quum ordinariam Facul tatis Juridicæ É Gentium Profeffionem aufpicaretur præcipue p 4r 12 In [...]
 • Diem undecimum mensis Novembris ... qui natalitius ... Caroli Philippi comitis Palatini Rheni ... indicit
   Textstellen 
  [...] ELECzoRALI SERENIZAZI Demifillimè devotiſſimèque gratulabitur ornatiffimus ingeniô doarinâ moribus D JOANNES FRIDERICUS WILCKHAUS Heidelbergâ Palatinus Medicinæ ac Philoſophiæ Cultor v induſtrius indicit PHILIPPUS LUDOVICUS PASTOIR Hiſtoriæ Eccleſiaſticæ ac [...]
  [...] fuit alterâ nunc vium Academicorum nomine præftantiſſimus in eniô doćtrinâ modeſtiâ D Žoannes Frisericus Wilckhaus Heidelbergâ Palatinus Medicinæ ac Philo phiæ Cultor induftrius ac indefeffus publicè verba faciet gratulaturus Optimo Principum [...]
 • Pietas Ultima, Primaque, Quam Illinc ... Carolo Philippo Comiti Palat. Rheni ... Sedes Ad Aethereas Translato, Hinc ... Carolo Theodoro ... Testatura Heidelbergensis Academia, ut Illius decessum oratione lugubri prosequeretur : Huius de auspicio laudatissimi regiminis, Electorali Eius Serenitati demisissime gratularetur ...
   Textstellen 
  [...] Regiminis initium fuam demififfimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII V N N2 క ష 4M aتﻡك S v 么是 M N [...]
  [...] Regiminis initium fuam demifiſſimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII 4 Z3 M NSN z క ష v JY シ 20 ཡ [...]
  [...] Regiminis initium fuam demifiſſimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII نے م k ത 影子 Mº fri ם ര ഗ ഗ [...]
  [...] Regiminis initium fuam demififfimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII sهﺍﯼ واﺑﺱته E N א א X 豬 S s نے [...]
  [...] Regiminis initium fuam demififfimam reverentiam fuam obſequii promtitudinem fuam officii teſtentur religionem P P Heidelbergæ XX Febr A O R MDCCXLIII ereptum terris Principem hanc in Superfitem Novumque Rerum Palatinarum [...]
 • Iustitia causae palatinae, sive defensio iuris regalis palatini in homines proprios etc. editio secunda, et priore, quae ante annos XXXV. publica authoritate produit, emendatior
   Textstellen 
  [...] QUÆ ANTE ANNOS XXXV PUBLICA AuTHORITATE PRoDIIT 3 в м в м о А ты о К Heidelbergae Anno M DCC II Jμείξέια VIしt と αία έξοιός B5 JuSTITIA CAUSAE PALATINÆ S I V E [...]
  [...] promifimus juravimus In cujus rei fidem 7igillo noſtro appenſo haſce literas firmari curavimus Datum Heidelbergæ die Lunae luce nonæ Aprilis Anno à Nati vitate Chrtffi Servatorù AMillefimo quingentefimo nonage fimo [...]
  [...] cujus imitium Nos Ludovicus D G Comes Pala timus Rhemi c Finis hic eff Datum Heidelbergæ die 14 famuarij Ammo à Nativitate hriffiServatoris 1579 Quem 2dmodum etiam ad implementum ejusdem [...]
  [...] duobus ampliùs fæculis Oppenhemii innumeris documentis demonſtratum eſſe pro bat alterum non ita pridem Heidelbergæ concinnatum eundem ab antiquo continuatum Ufum per omnem iftum traétum in quo infeftis armis [...]
  [...] Præfecti Homimum propriorum Ammo 156y f riptas quæ docent Homines Colmariâ Neuftadio Co loniä Heidelbergá rucenaco Darmſtadio ex Langen ruckem fimilibujque è loci venientes fortumarumque Jùa rum edem ad [...]
 • Diem Ianuarii vicesimum secundum quo Car. Phil. Theodorus ... auspiciatissimo sibi iunxit connubio Mariam Elis. Augustam ... novo coniugum sereniss. pari demississime gratulaturus verba faciet ... Joh. Henr. Linck, indicit
   Textstellen 
  [...] imè gratulaturus verba faciet ingenið dostriná morum elegantiá ac furisprudentie Cultor D JOANNES HENRICUS LINCK Heidelbergâ Palatinus Ærarii Reformatorum Eccleſiastici Curator Adjunćtus İ N D I C I T PHILIPPUS LUDOVICUS PASTOIR [...]
  [...] Profeſſor Hiſtor Ecclef ac Eloquentiæ Ordinarius Philoſophicæ Facultatis Senior à parte Reformatorum h t Decanus HEIDELBERGÆ व Typographejo Asademice per Jབའམ མཚན Jমলচন Fन मन म Oderatricem rerum humanarum Coele ſtem Providentiam [...]
  [...] ingeniô Doćtriná nec non elegantià morum Nobiliſſimus ac Jurisprudentiæ cultor induftrius D Joannes Henricus Linck Heidelbergâ Palatinus datusque Ampliffs mo Confultiffimoque Parenti fuo D Joanni Daniel Linck Confiliario Adminiſtrationis Bonorum [...]
  [...] ſuam probatam cupiunt Hos có quô par cſt quemque modó invitare mearum erat partium P P Heidelbergæ XX Januarii A O R M DCCXLI I ட compareant hôc ipsô feliciffimồ tempore suo Palatinis [...]
  [...] ingeniô Doćtriná nec non elegantiâ morum Nobiliſſimus ac Jurisprudentiæ cultor induſtrius D Joannes Henricus Linck Heidelbergâ Palatinus datusque Ampúff mo Conſultiffimoque Parenti fuo D Joanni Daniel Linck Confiliario Adminiſtrationis Bonorum [...]
 • Additiones, ad historiam Palatinam : quibus simul etiam ad objectiones clarissimi cujusdam viri ; lib. jurisprud. jur. publ. ; respondetur studio
   Textstellen 
  [...] quo fupra diximus Heidelberga verò urbs quod obiter notandum non antiqua imò ævo Carolinoadhucincognita Certè in mille diplomatibus Carolinisha e nus à me infpe is nullius unquam Heidelbergæ perfæpè verò Nuenheimii [...]
  [...] ionescâ quâ pótuibrevitate fübjun gereplacuit rrataquaedamtypographicainfingcorrigendade dimus reliqualevioratuaeinduftriæ B L relinquimus Valedat Heidelbergae A MDCGIX V Kal Febr isi a 4 ÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ sæ D Tab Genealogicam lir [...]
  [...] tum Heidclbergae Anno Domi ni 1yo8 Obiit hic Ludovicus Ele or palat A 1295 1 Febr Heidelbergae in ve teri Caftro in quo ipfi A 1228 13 Apr natus fuerat tefte Henr Sterone [...]
  [...] S Scripturam difcere quod ipfius patcr nullo modo permittebat quare ivit quodam dic in Sylvam Heidelberga vicimam 6 fecit ibidcm altare quo folus affidüè veniebat et orabat videns quoque crucifixi piéturam [...]
  [...] documentis legifle illud S Mariæ Monaftcrium in Solitudi ne dictum fuifle v 6 Im Sylvam Heidelbergæ vicimam Retro fcil veterem arcem 7 Schcemaggiam Ampliffimum quondam ditiflimum Monafterium ma gnis fumptibus [...]
 • In auspicatissimis nuptiis Friderici Augusti ducis Saxoniae et dominae Amaliae Augustae ... ducis Bavariae Gratulatio
   Textstellen 
  [...] A T U L A TIO O B L A T A à Devotiffimo Collegio Societatis JESU Heidelbergæ н Е I D е г в Е R G е TY PI S JOAN JAC HARN ER тх [...]
  [...] o v 1 c 1 filiis Ca r o lo C A s 1 M 1 r o Heidelbergae 1673 ftudiis vacante W 1 1 H E l m o L u D o v 1 [...]
 • Diss. iur. de senatus-consulto Macedoniano
   Textstellen 
  [...] AM 1 A N 1 Die 9 Julii Anno M DCC XXXVII horus confuetis 捧3ニ T 宰势 HEIDELBERGÆ Ex Typographejo Academico per Joan Jacobum Hæner DISSERTATIO JURÍDICA I SENATUSKONSULTO MACEDONIANO QUAM DE O [...]
  [...] L H E L MIA N Die 9 Julii Anno M DCC XXXVII horis confuetis 捧3ニ 蛋势 HEIDELBERGÆ Ex Typographejo Academico per Joan Jacobum Hæner اب i V REZE REND IMO ILLU 57 R I [...]