von 2984 Treffern sortiert nach

 • Venetia
   Textstellen 
  [...] Venetia [...]
 • Vittime di riverentissima osservanza humiliate a Ferdinando Maria
   Textstellen 
  [...] iopofsa cou titoli irreuo çabili publicarmk Pi Yoftr Sereniis Ëtettor Iç AItezz i L v venetia vltimoGiugtiQ 16 7 Humilifs deuotifs oiTcqueitir Scru Fr G GiörgioNicolini c I h O ff [...]
  [...] vagheggi in tutta Ь ampiezza del fuo temuto Dominio vn picciolo telaio jn cui ftà delineata qualche parte de i pregi inimitabili del Seremffi mo Elettorale íuo Spoío 5 come che in íe [...]
  [...] Luce il teioro Prodigo por ge in don mà non già tanto С he d ENRJETTA non ceda aî pregio al vanto Quéll QueîTOnfate si eccelfi in cui raggif a В Allobrogijeiaj ri [...]
  [...] F GIO GIORGIO N COLlNl COR RETTORE NcJla Religione кГВ Pietrq da Pifa Trágü Vniti rinfructuofo IN VENETIAr perFrancefcaYaluafenfe 6 j Сан Ltcen a cTe Xffftemri I s T V T I V s [...]
  [...] error s idolatrar per Dei ScioccaCentilità di quaideliri Egro il tuo capo a i precipitij in feno De gli eterni martiri Cadefti à delibar fatro veneno Se fumanti gl incenfi Offerendo [...]
 • Vaticinia gloriae Bavaricae a nominibis inditis
   Textstellen 
  [...] agnolcit quos in aleam prodi gOS 5 vd PRINCIPIS 177 gos in iracundiam celeres in vindiétam prafcipites in con tentionem бс ferrum faciles in cletraótionem pronos in in fidias ôc [...]
  [...] fuis expingendi Vt vna efset in imperio in Imperantibus in Imperaturis Religiofifsima Maieůas Etiam fimulacranuis tota 626161113 Cretica Hunt in Filio Minoe regnante Idem Het in Bauaria vbi omnia Iouialia funt [...]
  [...] an dum erat ne in ueiira Serenifsima prole vt contingit in ali otiofa Serenitasnudum tranfiret in titulum atque Bauatiçi thalami ea dos egregia eik ut edantur in lucem Principes Primùm paludati [...]
  [...] perabitur Vt in Infantuli Principis Vt in meritifsimorum Parentum felicitatem Gmnibus votis contendat anhela Noua erigetur Alcidama domus in religiofo cœnobio Quœ fiat Bauariœ vt olim Grasciœ Fulis in cœlum cordibus [...]
  [...] fapientia fua In aurea Velleris fortuna conquiefcat lloc I 40 УАТ1СГЫ 1А Нос ipfo verfatilem fortunas rotam Velut aureo figer clauo in Bauarico principatu In quadrata mole Tanquam in throno fuo [...]
 • Vaticinia gloriae Bavaricae a nominibis inditis
   Textstellen 
  [...] quos in alcam prodi l goss 1 Y PRINCIPI S A15 77 gos in iracundiam celeres in vindiëtam prœcipites in con tentionem öc ferru m faciles in detractionem pronos in in [...]
  [...] inuenitur is dum taxat quœrendus in aula Bauarica Opes in intemperante ornantur velut gemmœ in literquilinijs velut Philofophi pallium in fatuo veluti Achillis arma in Therlite Feli cifsimus Princeps [...]
  [...] rium efset quidquid ell augufìum in fama faul ìumin feli citate gloriofum in potencia magnum Y in nomine Etat adornandus thalamus uefler Charitibus 8c Amoribus in quorum generoßm Obolem propagandam iam [...]
  [...] dum erat ne in ueftra Serenifsima prole vt eontingit in ali js Otiofa Serenitas nudum traniiret in titulum atque Bauarici thalami ea dos egregia eilt ut edantur in lucem Principes primùm [...]
  [...] Ар0110311103 Imagines Heroum in templiscxpingentes Prœcla ra Nomina votiuis in tabulis exarantes Apelles 111111 genitores Bauariae Principes Peruenullzè imaginem fui delineantes in Genito Confecrantes in nomine Nec deerunt eiufmodi [...]
 • Dissertatio de idoneis ad Baptismi et Poenitentiae Sacramenta Dispositionibus
   Textstellen 
  [...] 9 fidelis illapfus in fpe aculum qua drigariïfuroris į9º gladiatòrii cruoris l9º fcenicae faeditatis 9 xyſtica vanitatis in luſus in convi vio fecu ari folemminatis im officium in mimiffe rium alienae [...]
  [...] III Quaeft in Levitic quaeft 84 In Numer Lib IV quaeft 33 n 9 Serm 99 cap 12 alias Hom 33 ex 5o Expofit in Epift ad Rom inchoata num 18 In Lib Quaeft [...]
  [...] quærere quod pofitum eft in 3Deo videndo ficuti eft eoque ætérnum fum me diligendo Iniquitatem voluntatis praecipue conſiſtere in ea privatione amoris Dei in di leôtione mundi in averfione a Deo c [...]
  [...] 26 in Evang De inde S Eligius Beda Ratbertus Godefridus Serm 5 S V eo Epiſt 51 S Th in Jo cap 12 le t 6 Beda in Jo cap 1 1 in Locis [...]
  [...] Locis Com cap 74 Eligius hom 1 i Pafchafius Lib VIII in Matth Anfelmus in Matth 16 in Jo 1 1 alii in numeri præter Scholafticos SS Cyprianus Epift 52 Chryfoftomus exemplo Lazari [...]
 • Conversio et Passio SS. Martyrum Afrae ...
   Textstellen 
  [...] pauperes bere characterem in dextera manu fia aut in frontibus fuis Нас interpretation imitatus eñ Dabit charaâerem in dextramanu fronte ne quisdextrafuapretiofam illam crucem pingat in fronte Si AdMeMeretricem [...]
  [...] peruerßtatem quam antea indicauimus Ita in enange lio exeuntes abierunt in porcos Et ecce magno ímpetu abije totus grex per prarceps in mare mortui funt in aquis jo Die Mihi Ante Devm [...]
  [...] mira rettuliffet fubiungit Faciunt his fidem in Italia appel c 43 latf boe in tantam magnitudinem exeuntes utdiuoClau dio principe occifar in Vaticano folidus in aluo fpeftatus fit infans T equedifplicet [...]
  [...] quoque prob ahiles adhibet Etiam fi in quit alpes perpetuis niuibashumeftentur habent tarnen in multis locis Taxa fpccus folis iplendori in meridiem obuerfas in quibus cauernis folis calori expofitis plera [...]
  [...] fenfus At in libro de Tgnrtentia eadem notione hune ñipitemaxem di xit In Aie iam incendio adftriéto in ipfa dico fecitritate pWlbfiôtfr tiiixttf ri f t о m in t Be [...]
 • Conversio et Passio SS. Martyrum Afrae ...
   Textstellen 
  [...] tomo fol Ortografia Manutiana in tauole nuoua Officio Romano con 45 Imagini in rame in 1 z Oiferuatione intorno alle bellezze della lingua Latina in 8 In uou c Oracoli Politici [...]
  [...] ufum ab Jaepoftolicis temporibus origi mem ducere Crucem domini in quem credidiftis Deum verum Dei filium femper in mente in ore in figno te nete Crux enim domini armatura ueftra inui ta [...]
  [...] charaóterem in dextera manu fua ant in frontibus fuis Hac interpretatione imitatus e t Dabit chara terem in dextra manu fronte ne quis dextra fua pretiofam illam crucem pingat in fronte [...]
  [...] peruerfitatem quam antea indicauimus Ita in euange lio exeuntcs abierunt in porcos Et ecce magno impetu abijt totus grex per præceps in mare mortui funt in aquis se D i c M [...]
  [...] rettuliffet fubiungit Faciunt his fidem in Italiâ appel 4 latg bog in tantam magnitudinem exeuntes ut diuo Clau dio principe occifae in Vaticano folidus in aluo fpe atus fit infans Neque [...]
 • Il dissegno particolare delle Regioni che sono da Constantinopoli, á Venetia, da Venetia a Viena, at da Viena a constantinopoli cō di molti ...
   Textstellen 
  [...] Il dissegno particolare delle Regioni che sono da Constantinopoli, á Venetia, da Venetia a Viena, at da Viena a constantinopoli cō di molti ... [...]
 • [Brief an Johann Moritz Hoffmann] : vom 16.08.1675 : mit Siegel
 • Navigationi dil mondo novo