von 14 Treffern sortiert nach

 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 1. Complectitur Historiam a prima Boiorum origine usque ad annum Christi MCCCXIV quo Ludovicus IV. Bavariae Dux electus est Imperator Romanorum
   Textstellen 
  [...] Geifam quidem de штрафу abolendie áßatuendà Bpi opatibue сншшм ultiem falicitum Certè Sigebertus акте Stephan öl Ungarorurn con verlionem спела i orori Henrici Imperatoris adfcribit Confentir Nonnoiius vel quifquis [...]
  [...] 8 malè fundata imperia Tyrannorum Exeunte Septembri ummze rei admorus ей in Nicephori locum Michaël Rangabes Curopalata gener decefI oris à quo mifIi ad Carolum oratores fœdus Вант сит Nicephoro [...]
  [...] demeruerat Alfonûis Rex Gallzciœ 8 A uria eum non lecus atque patentem colebat Ni cephorus Michaël 8 Leo Grzci Cœíares ipíius fœdera amicitiámque ultrò 8 G n N n s сшиты [...]
  [...] X I X rcs ramen rum vel maxime aperuêre oculos cùm is quem diximu s Michaël ad Chti ftum r niro divins bonitatis гашиш fuit adduâus vNomen illi genrilitijs fuperltit [...]
  [...] Schafnaburgenlis Annalium fctiptoris conlanguineus Delideratus quo l que Starckandus Epifcopus D Udaltico amicillimus Michaël Ratifbon enlis Antilles inter caforum corpora diu iacuit aure murilatus diúque cum Ungaro l [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 1. Complectitur Historiam a prima Boiorum origine usque ad annum Christi MCCCXIV quo Ludovicus IV. Bavariae Dux electus est Imperator Romanorum
   Textstellen 
  [...] ob illata B oijs à Cœfariano milite damna non reprœlèntatet Carinthius per Othonis abfcntiam Stephan i fratris ope in Boja miam penetraverat Difcordes nihilominus etant Boëmorum fententiz alijs Henrico [...]
  [...] fundata imperia Tyrannorum Èxeunte Septembri lummœ rei admotus eli in 3 l Nicephori locum Michaël Rangabes Curopalata gener deceli oris à quo milli ad P x С n 1 и Ima [...]
  [...] demeruerat Alfonqu Rex Gallœciœ 8 Айцгйг cum non fecus atque patentem colebat Ni cephotus Michaël 8 Leo Gtzci Cœlares ipûus fœdeta amicitiámque ulttò 8 G в N т в s eliiióìim [...]
  [...] X I X tes ramen rum vel maxime àperuêr e oculos cùm is quem diximus Michaël ad Chrillum miro divina bonitaris initinûu fuir àdduâus Nomen illi gehtilitij s fuperliitionibus irretiro [...]
  [...] Schafnabut enfis Annalium fcriptoris confänguineus Delideratus quo que Srarckandus pifcopus D Udalrico amicillimus Michaël Ratifbonenfis Antilles inter carf orum corporadiu jacuit aure mutilatus diůque cum Ungato qui fimul [...]
 • Joannis Adlzreitter Annalium Bojorum. Tom. III.
   Textstellen 
  [...] clades ojo bellum P I p 641 n ipfi nafcitur filius Otho ibid 9 vincit Stephan P I ό adeum venit Romana lºad P I p 3 º 2 Ο ន Ungarum [...]
  [...] fclopetarios caecidit Dux tis praefertim tironibus quorumnondumadlabores fatis Fridericus Saxo Altenburgicus unaque Joannes Michael iam miles durata erant corpora atque inveteranis etiam ex tiro Obertrautius qui rei militari pro [...]
  [...] minimum florenorum millia tradidit Me thore ac remuneratore ad fupremam usque neceflita morat P Michael Bouym ex China ad fedem Pontifici tem duraflet inlaboribus curis ærumnis periclitan am Legatus [...]
  [...] toreumate affixis Eum librum in Principatui Agmen ducatinfignisprudentia quae ipfum am pru quit P Michaël quondam Serenisfimus Maximilianus orbi reddidit admirabilem venerandum amicis hofti Bavarie Dux pro Chinenfi [...]
 • Boicae Gentis Annalium Pars ... : ad Serenissimum Principem ... Ferdinandum Mariam, Utriusque Bavariae, & Palatinus Superioris Ducem, ... / 1. Complectitur Historiam a prima Boiorum origine usque ad annum Christi MCCCXIV quo Ludovicus IV. Bavariae Dux electus est Imperator Romanorum
   Textstellen 
  [...] amandarer Milli proinde Lambertus Cardinalis Epifcopus Ofiicn З ЁЦСЦП м Рои г Iis Saxo S StephanI in monteCalIo GregorIus S Angeli Cardinales Иссе burgirepcrêreCrcfarem nonnihil exacerbatnm novâ hac occafione [...]
  [...] 8 malè fundata imperia Tyrannorum Exeunte Septembri fummœ rei admotus ей in Nieephori locum Michaël Rangabes Curopalata gener decelloris à quo milli ad Carolum oratores fœdus iftum cum Nicephoro [...]
  [...] Х Х I Х tcs ramen tum vel maxime aperuêre oculos cùm is quem diximus Michaël ad Chtiüum mito divinœ bonitatis inůinâu fuit adduétus Nomen illi gentilitijs fupetliitionibus irretito [...]
  [...] Annalium fcriptoris confanguineus Defideratus quo т r que Starckandus Epifeopus D Udaltico amicil lìmus Michaël Ratilboncnlis Antilles inter c zforum corpora diu jacuit у aure mutilatus diúque cum Llngaro [...]
  [...] in quod cum illatum fcribit Ditmarus Aventinus cum tumulat apud S Emmeram mum Morituro Michaël Ratifboncnlis Epifcopus dual prœcipuè noxas objecit primam quòd Heroldurn Salilburgenfem Archiepifcopum exoculâfl et [...]