Facebook

3 Treffer sortiert nach

 • [...] quaeftio maximi momcnti peri det fic fe habens vtrum Burggrauiatus in vrbe Norimberga vti Noricis placet an potius Norimberga vrbs in Burggra triatu quam contraria pars prae fe fert fententiam fitTor [...]
  [...] Norico agentes coniunctis viribus in vfum patriae vicina rumque regionum colle tanea quaedam hiftorico diplomatica Norimbergae publici iuris fecerunt Binae horum mifcella neorum partes quarum vnaquaeque quatuor compre hendit fe tiones [...]
  [...] regnorum et vrbium origines denfiffimis tenebris quam faepiffime effe ob uolutas idem quoque de ortu Norimbergae ciuitatis valet quam ob caufam memo mirari debet fcriptores in diuerfis fimas de eius origine [...]
  [...] Etymologiae nimium indulgentes ab vber tate et omnium rerum affluentia quafi Nahrungsberg dica tur nomen Norimbergae deriuant feu fimilitudine vocis decepti Nürnberg idem ac folitarium montem nur ein Perg fonare ftatuunt [...]
  [...] Hattonis circumuen tus periit 4 Si Fabulis eſſet honor mul ta de Curia Ottonis M Norimbergae habita deque eius reconciliatio ne cum fictitio priuigno Erneto afferre poſſimus Sed merito haſce [...]
 • [...] Burggrauiatus noſter fit condius Quisnam vero ille Conradus fuel it ſub cuiusª Regimineprimi Burggrauii Norimbergae conſtituti dícuntur intra lliscos muros certacur ac extra Quotquot Conradi mperii Germanici habenas moderati [...]
  [...] íllíus dí tionísque eſi ent Indicío hobis eſt Concilium illud quodª 7 º e LXX w Norïmbergàe congregauit quoque Norimb ergam oppidum ſuum gentilítuím nominauit Cf Aueutínus L V C 8 Diploma [...]
  [...] fluir Norimbergam vtbem in Burggrauíatu eſi e ortam nec inuerſo ordine Burggra uiªtum in vrbe Norimberga z Si XV Caſ Antagoni Zae de Caſh 0 Imperiali Norico ſententia refutatur a ex vota [...]
  [...] conflatv i Vªê z 4 cunqne 4 1 3 RKM W cunque Imp erato res rcſederínt Norïmberga e terfitorium ta men extra vrbem non immedíate Caeſaris ſed BUrggrauio Tumsfuífl e eo piane [...]
  [...] Imperiale Burggrauiºxrum Ieſidentiaz licet non neganerim parcem huius Caſh fi ab Impera torïbus íſi quidem Norimbergae fuefint ini Matan inſen ſu ſpecíafiſiïmo imperia le Caſtrum fuifl e mominatum Fnït Ca ſtruífflmner [...]
 • [...] enim quaeftio maximi momenti pen det ficfe habens vtrum Burggrauiatus in vrbe Norimberga vti Noricis placet an potius Norimberga vrbs in Bürggra uiatu quam contraria pars prae fe fert fententiam fitTor [...]
  [...] Norico agentes coniunctis viribus in vfum patriae vicina rumque regionum colleétanea quaedam hiftorico diplomatica Norimbergae publici iuris fecerunt Binae horum mifcella neorum partes quarum vnaquaeque quatuor compre hendit fe tiones [...]
  [...] regnorum et vrbium òrigines denfiffimis tenebris quam faepiffime éffe ob uolutas idem quoque de ortu Norimbergae ciuitatis valet quam ob caufam nemo mirari debet fcriptores in diuerfis fimas de eius origine [...]
  [...] Etymologiae nimium indulgentes ab vber tate et omnium rerum afHuentia quafi Nahrungsberg dica tur nomen Norimbergae deriuant feu fimilitudine vocis decepti Nürnberg idem ac folitarium montem nur ein Eerg fonare ftatuunt [...]
  [...] Hattonis circumuen tus periit k Si Fabulis effet honor mul ta de Curia Ottonis M Norimbergae ne cum fictitio priuigno Erneto afferre poſſimus Sed merito haſce fãbellas ad calendas ablegamusgrae [...]