Matthäus Seutter (1678-1757): Nürnberg 1730 Über das Objekt
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-MAP-0000002MAPP76A67
 • Nürnberg 1730
 • Erweiterte Beschreibung
  • Matthäus Seutter (1678-1757)
  • Johann Baptist Homann (1663-1724)
  • Jeremias Wolf (1663-1724)
  • Augsburg
 • 1730 - 1760
 • 56 x 39 cm, Bildgr. 57 x 49 cm
  • Seutter, Matthäus: Norimberga S. R. I. Libera Civitas, Circuli Franconici Metropolis et celeberrimum Emporium
  • Stadtplan
  • Vedute
  • Heraldik
  • Nürnberg
  • Karten und Pläne aus dem Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek
  • Stadtpläne bayerischer Städte
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • B3Kat-Identifikator - Identifikator: BV000706687
  • Bayerische Staatsbibliothek - Signatur: 2 Mapp. 76 a-67
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00052067-8
 • Metadaten-Lizenz: CC0
 • Maßstab: o.A.
 • 2014-04-09