von 67 Treffern sortiert nach

 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [11]. Dvplicem Memoriam Patriae Sacram Vnam Anniversariam ... Dominae Fridericae Carolinae Marggraviae Brandenbvrgi ... Natae Dvcis Saxoniae ... Continvatione X. ...
   Textstellen 
  [...] fiiis re linquere agros vbi Baruthum fteterat et Culmbacum confu gere Vix fùrrexerat vrbs incendio deleta e cineribus cum a 1625 Princeps aulam et Cancellariam Baruthum reduce ret Confùltationes autem publicae [...]
  [...] in funere Ephori Culmbacenfis Iob Laurentii Frobenii habitae adiun tus aulam cum Cancellaria A 1627 Baruthum rediiffe me edocuiffèt in Superintendentis Hainii oratione fäcrafae culari autem in D Cbrifliati imperium [...]
  [...] fuit qui Baru thi imperii fedem fixit primus Princeps tamen fuiffe dici non poteft cui Baruthum placuit Non ita multo poft incendium Huffiticum quo annus i43otam funeftus quam notabilis eft Jo [...]
  [...] conclaui maiori quod barbare fàla dicitur magis exornauit Chriftia nus Erneffus 1672 templo auxit Habet Baruthum quod immortalis Dei beneficium grate agnoſcat identidem fuiſſe magnanimos principes a quibus au tum [...]
  [...] vndecim anfios vfque ad annum nempe 1642 quo decus fibi ereptum ad fe reuerfum vidit Baruthum Nouies itaque aulae et imperii fedem fuiffe immutatam et translatam apparet annis nimi rum 1542 [...]
 • Brevis Bavariae geographia : quam in usum studiosae literarum iuventutis Latine scripsit atque ed. ; cum app. adagiorum
   Textstellen 
  [...] gentium migratione ab an 375 usque ad an 568 durante exagitati per regionem ubi hodie Baruthum urbs ab ipsis denominata situm est migrarunt et in 20 terram Alpibus et Danubio Illara [...]
  [...] Ragantia Regnitz et 2 Tuberis Tubarus Tauber Complures urbes et oppida utramque Moeni ripam celebrant Baruthum rubri Culmba chium albi et cognomine deposito Moeni ripas Eltmannum Hassfurtum Suevofurtum Volkachium Dettelbacum [...]
  [...] densa sive calx communis sive marmor densum vulgare dichter Kalkstein apud Curiam Regnitianam Nailam Baruthum Coro macum Bambergam Wirceburgum et Ratis bonam Calx schista sive calx lithographica lithographischer Stein [...]
  [...] Kemnathum Schistosus gramites Gneiss apud Asciburgum Fuchs bergam prope Stockstadium Schistus aluminaris Alaunschiefer prope Baruthum apud Dintenloch prope Wartenfelsam Erzbacum prope Tollusium apud Rodingam Schistus amphibolicus Hornblendeschiefer apud [...]
  [...] ambulantem quasi invitant ubi lacubus fontibus agro viridibusque frua tur ut Asciburgum Bambergam et Baruthum Circum alias pergulae et hortenses villae in collibus nitent ut altera urbs blande assur [...]
 • Oratio De Svperintendentibvs Barvthinis : Qvam Natalitia Felicissima Serenissimi Principis Ac Domini Domini Christiani Friderici Caroli Alexandri Marggravii Brandenburgici Borvssiae Silesiae Magdebvrgi Cliviae Ivliaci Montivm ... Patriae Patris Longe Clementissimi Die VI CAl. Martiarvm MDCCLXXIII Illvstris Collegii Christiano-Ernestini Nomine Pie CelebratvrvsIn Eivsdem Avditorio Maiori Coram Solemnin Panegyri Pvblici Recitavit
   Textstellen 
  [...] natae Kraufiae e gente nobilium de berga optimis ftudiis exafciarunt Baruthum I01 3 vidit fcholae Re torem Gefreefa 1622 Paſtorem Baruthum I 627 Archidiaconum 1632 captiuum et e vinculis reducem 1633 [...]
  [...] Conſiſtorii Dire toris cepit prouinciam Cum autem diuus Chriftianus imperii fedem cum inclutis fenatibus I6o4 Baruthum trans tuliffet Codomannus nofter fimul cum re fua familiari huc transmigrare iuffus eft quo fa [...]
  [...] confi tanti folatia diuinitus pe tita depromfit et animorum pabula praebuit Dcinde im perii ſede Baruthum translata I6o4 Droſenfeldae parochiae praefe tus anno infequenti poft incendium fùpra memoratum huc in [...]
  [...] fpoliati vulnerati trucidati Peroppor tune imminente periculo ex ho ftium manibus euaferat et cum familia Baruthum in columis con fugerat Boemerur At hic cum vrbis facerdotibus comprehenfus 25 dignitatem eue tus [...]
  [...] 653 Subdiaconus Culmba cenfès mutui arnoris vinculo fibi ita iun tos habuit vt 1 67o Baruthum in Syndiaconi Ioan Rofae locum vocatus diui Chriftiani Ernefti voluntati aegre obtemperaret Alia poft [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [2]. Continuatio 1
   Textstellen 
  [...] dato munere fùn us diuo Cbriftiano ita eft commendatus vt Principem A I 6o4 imperii fedem Baruthum transferen º tem fequi indeque poft incendium prius A 16o5 cumiaula Culmbacum in priorem prouinciam [...]
  [...] imatrimonialem appellat Exóptauerat Princeps vt vir fpe atae virtutis et fidei inftaurata vrbe A 1672 Baruthum reuerteret fènatui fàcroibidem ftabilito praefuturus Quam vici fitudinem autem cum denuo experiri nollet fènex Tho [...]
  [...] et parochiae fümtus pluribus diaconis alendis fufficien tes praecidiffet fàcrorum emendatio Habebat enim vetus Barüthum praeter aedem D Mariae Magdalenae Xenodo chii et Altenftadienfe Wolfgango dicatum templum inter alia [...]
  [...] liqui dirt c 36 dem Pfarrer zu Bayreuth Fx tot igitur diaconis duos tan tum retinuit Baruthum luce euangelii coiluftratum conciona torem nempe Xenodocbialem et findiaconum Aliam quidem diaconi prouinciam Annae [...]
  [...] dium reuertar ad Scbleupnerum qui ipfo natali fùo vigefimò quarto I 589 rem fuam familiarem Baruthum tranftulit infe rioris diaconi munus capeffiturus Cum eodem anno die Martini concionator oppidanus de [...]
 • Actus solemnes in Gymnasio Regio Erlangensi ... rite habendos indicit. 1836
   Textstellen 
  [...] mel laetitiarum Tristitiae miscent 5 nam princeps iudicat almus Cras sese atque suos redituros esse Baruthum Utque pater sapiens natos rogat obsecrat omne Ut sancto officio populum satis erudieudi Quosque dies [...]
  [...] tot macti estote parentes Augusti patriae communis fulcra salutis Mane die quinto princeps redit inde Baruthum Cunctorum bunc animis votisque sequentibus illuc Dicere non opus est hunc jus dixisse senatum Principis [...]
  [...] nisi quae sacra respiciebant Induxit piierisque dedit dono atque puellis Sic Bamberga virens placidumque Baruthum et Onoldum Hancce per Erlangam sunt lumina reddita prima Teutoniae cultae et validissima castra salutis [...]
 • ORT Bayreuth
 • M. Johann-Georgii Pertschii Origines Voitlandiae, & Celebris In Hac Urbis Bonsideliae, Tractatus Bipartitus, Quo Status prisco-hodiernus utriusque Reipublicae declaratur : Olim in solemni quadam Panegyri habuit, nunc, iussu Superiorum, in lucem emisit
   Textstellen 
  [...] Capitaneum urbis Petrum de 2Balt ent0t ipfo die Pa rafceves five i7 Calend Maj exaratas Baruthum transmiferunt quibus jubetur ut vacillantes animas ad fidem at que conftantiam adhortaretur Senatus praîtereà [...]
  [...] do lus quídam vocat cacabaríus yel pignore contendifiem inde ori ginem germanicé efjUï efïrtb Baruthum venit tque lpargitru v morem Cafimirum caftmj mjru rn l Marchionem Brandenburgi cum morte [...]
  [...] hujus interea Plavius ditionesinvadit atque nihil non ex ar bitrio nutuque audacia fuse gerit Baruthum urbem inftruäus ab Epiícopis milite die Martís poft Angclorum feftum A M D LIU obfidione [...]
  [...] Alberti AIcibiadis in tres diftriâus dirimeretur Marchionatus fuperior unicuique prœ poñeretur Capitaneus attamen Baruthum folum cum Culmbaco Curiapro matribus aliarum urbium declaratae indeque totidem ut ficloquar Ducatus bie [...]
  [...] nrimus ut reor fuit 386 ORIGINUM BONSIDELIENSIUM Schletaus quidam accerfitus qui veró biennio praeterlapío Baruthum concédeos fucceflorem fortitus anno 1 6 j 2 JohanncmMartium qui viciïfim huic mundo anno [...]
 • L. J. J. Langii Historia superintendentium Burggraviatus Norici superioris generalium / [10]. Continuatio 9
   Textstellen 
  [...] prouinciaeque quas Rhenus alluit peregrinatorum curiofitati notabile oftendere poffunt intuetur et cognofcit Tunc noftrum Baruthum quoque tranfiit vbi diui Atarggrauii Chriftiani fàlutandi et in aula eiusdem verfàn i habuit copiam [...]
  [...] Borkii w 160 uincia Capeflìt is dcmandatum munus Principem fidei fuae concreditum Berolinum Berolino Baruthum comitatur Non folus quidem l rincipis inftitutioni operam dedit habuit labo ris focium loannem Tbeodorum [...]
 • Ludovici Liebhardi Historiarum Professoris De Baruto Matre Studiorum Oratio : Habita Die XXVII. Jul. Anni Christiani MDCLXVI ... In Illustris Christian-Ernestini Auditorio Maiori
   Textstellen 
  [...] fi accuratiùs paulo penitiùs rem ipíamin rrofpic imus eadem certè fata cum Baruto Phoeni çiae Baruthum Francornm habuit Cum егнт urbsantiquior quam hodiè bit ШШ ЫЫ vo cant bello Huffitico funditùs [...]
  [...] tertio pbftannô maximam urbis partem in cendium miferè depavit abfumfít Ñeque fie fata jktis urferant Baruthum Noíhuin Etenim j ArmôMDCKXl flamma juftô DEI judiciô de novo quaíl exorta totamurbem tum temporís [...]
 • Memoriam Georgii Friderici Seileri ... civibvs academicis commendat Prorector D. Carlvs Henricvs Gros ... cvm Procancellario et Reliqvo Academico Senatv
   Textstellen 
  [...] et Tübingam iam a cloloccLx 1 reliquit et suadentibus eumque Principi commendantibus nonnullis patronis Baruthum reuertit spe facta fore vt vacuefactum diaconi aulici munus quocum coniuncta fuit prouincia litterarum [...]
  [...] tunc prope modum venalibus aut potentiorum aucto ritate distributis spe excidit alio antequam venisset Baruthum id munus iam praeripiente sEILERo autem dubio incertoque quo se conuertat deus nouum prouidae suae [...]