Facebook

3 Treffer sortiert nach

 • Vervaux, Johannes: Boicae Gentis Annales
   Textstellen 
  [...] dccem cohortibus pecunias regia mandata Hamburgi dederat ijs cogendis luftrandifque Femieram Infùlam de f fignârat Schnellüs verò Anglus duccntos equites lc os Hamburgi Embdam 2d j abduxerat prii Iifdem [...]
  [...] tumBelgij fœderatis tumSaxoniae inferioris Ordinibus effet fùbmi niftraturus Et tum temporis non modò Bremæ Hamburgi nomine Bata vorum quò ingeniofiùs arcana laterent fed etiam à Mauritio Hafforum Lahdgravio à [...]
  [...] præfidio quod perinde atque Danicum fuiffet importunum Has cu ift dat a ras acuebat quòd Hamburgi non Dani duntaxat fed Angli etiam conquifitorcs ec 4 Mart confcio magiftratu palàm militem [...]
  [...] equitibus agebat altcro Jî àMoguntiaco milliari oppreffum coëgit ad deditionem Benzenavius Tribunus itidem Hamburgi inopinatò gravem cladem acce CÆSARIA JÄ pit E diverfo Caefàriani rogatu Moguntinenfis Ele oris [...]
  [...] procul à Mulhufio hoftcm profligaränt Julio pabulatorcs cum du centis equis interceperant centum recèns Hamburgi Lubecæ dcle os milites cum uno Protribuno tribus ccnturionibus unóque decurione opprefferant Quamobrcm [...]
 • Vervaux, Johannes: Boicae Gentis Annales
   Textstellen 
  [...] prœfidio quod perindefatque Danicum таты importunum Has cu Lin HLM с 1215 асиеЬаь оиоо Hamburgi non Dani duntaxat iffed Ang li etiam coiiquiiitores 6 4 М Fg confcio magifiratu Ipalàm [...]
  [...] profugie ш Qiam fad reni Holckius confcribendis decem coliortibus pecunias 85 te ia mandata Hamburgi dederar 8 ijseogendis quita ndifque Femeram Infulani de Ьт 4 Hamburgga íìgnâran Schnellus vetò [...]
  [...] щиты âMoguntiaco milliari opprelfum coëgit ad deditionem С в AR 1 Benzenavius Tribunus itidem Hamburgi inopinatò gtavem cladem acce ш Амсшь pit E diverfo Cœfariani rogatu Moguntinenfis Eleéloris AmœnebutgutnMo [...]
  [...] procul à Mulhuiio 11ойст proHigarânr julio pabulatores cum du cenris equis imerceperanr cenrum recèns Hamburgi 8 Lubecœ deleâos milites cum uno Protribuno tribus Centurionìbus unóque dceurione opprelïeranr Quamobrem [...]
  [...] ад 2 5 Е ьъ ч fvî FSÉ inirum agente jeanneSalvio ciufdem Regina fecretiore Conliliario Hamburgi i ultimâ diejulij pro bello ad ufque pacem um verfalem producendo in Germa Акта niâ [...]
 • Vervaux, Johannes: Annales Boicae Gentis
   Textstellen 
  [...] Pontifex legiti mus quem Otho fecum in Germaniam abduxerat mul ta dira pa fusaPfeudopontificeLeone obiitHamburgi 4 Non Julii incertum quo anno fuitque pro marty rehabitus Otho Romamrediens JoannemXIII quidemortuoAm [...]
  [...] Belgii fœderatis tum Saxoniæ inferioris Ordinibus effet fubminiftraturus Et tum temporis non modo Bremæ Hamburgi no minc Batavorum quo ingeniofius arcana laterent fèd etiam a Mauritio Hafforum Landgravio a [...]
  [...] importunum Hss hujus bclli prsetcxtus hortatus fuppetiãsobtulit firo bec 4 Mart curas acuebat quod Hamburgi non Dani duntaxat fed garent Eg re quidem fubinde depace fed incaíum Angli etiam conquifitores [...]
  [...] preflione rejeétis tentata etiam fruftraneo conatu Den XXII XXIII Cfar ju April regia mandata Hamburgi dederat iis cogendis lu holmo vcnere a Cæfare litteræ per Straliündanos exo bet ß vi [...]
  [...] Schnellus vero ratæ quibus jubebatur Arnhemius ab obfidione difce Anglus ducentos equites lc os Hamburgi Embdam ab dere Caufàm etiam civitatis egit Dux Pomeraniae féd duxerat interceflione irrita Nova [...]