3 Treffer sortiert nach

 • Res Gestae Friderici Palatini Electoris, Eivs Nominis Primi, Victoriosi vulgo dicti
   Textstellen 
  [...] tertia die meniis Augufti mo ritur Ludouiçus Comes Palatinus Rheni Bauariae que Dux Princeps Elector Heidelbergae in cho ro Spiritus Sanfti Ècclefiç fepultuscum honore Fjlium reliquitvnicum vndecim men ès habentem [...]
  [...] feftum Afiumptionis bea tas Maria iemper virginis domus fcribarum fme can cellaria Principis Palatini Heidelbergae cafuali igne canuüari fuitincenfa exufta cum Uteris nonnullis atque re гф ша giftris In cuius [...]
  [...] eft inter Fridericum ComitemPalatinum Du J cemLudouicum tertia concordia fecunda die Se пиит ptembris Heidelbergae concluía feripta figillorum monimentis confirmata In ea concordia fuit conclu fum quod omnia oppida [...]
 • Res Gestae Friderici Palatini Electoris, Eivs Nominis Primi, Victoriosi vulgo dicti
   Textstellen 
  [...] die menfis Augufti mo ritur Ludouicus Comes Palatinus Rheni Bauariæ que Dux Princeps Elc tor Heidelbergæ in cho ro Spiritus San ti Ecclefig fepultus cum honore Fjlium reliquit vnicum vndecim menfes [...]
  [...] T Qu4m Agapatriaq fùpremosphilofophiam Infignem colere quo doéirimau adipifci Poffintfruétifera dignè regna fùbire Heidelberga moram nonnunquamprabetamænam Illi quam locu obleéfamscircumffät vbiq Graminet campi filua cumfomdibus alia Iocundi [...]
  [...] ta eft inter Fridericum Comitem Palatinum Du cem Ludouicum tertia concordia fecunda die Se ptembris Heidelbergæ conclufà fcripta figillorum monimcntis confirmata In ea concordia fuitconclu fum quod omnia oppida caftella [...]
 • Res Gestae Friderici Palatini Electoris, Eivs Nominis Primi, Victoriosi vulgo dicti
   Textstellen 
  [...] tenia die menfis Augum mo ritur Ludouicus Comes Palatinus Rheni Bauariae que Dux Princeps Elector Heidelberga in cho ro Spiritus San i Ècclefiç fepultus cum honore Fjlium reliquitvnicum vndecim menfeshabentem [...]
  [...] inter Fridericum Comitem Palatinum Du cem Ludouicum tertia concordia fecunda die Se c cum ptembris Heidelberga concluía fcripta figillorum monimentisconfirmata Inea concordia fuit conclu fum quod omnia oppida caftella quae [...]