Facebook

1 Treffer sortiert nach

  • [...] Michael Fiſcher Valentin v Günther Dr Karl Hartmann Dr Karl Ott0 Kaiſer Aquilin Kirchgeſſner Karl Knecht Äkoj Krampfert Kaſpar ÄMicj Mohr Ignaz Schedel Joh Konrad Treppner Dr Friedr Warmuth Dr [...]
    [...] Johann Sattlermeiſter Il D Nr 146 innerer Graben 117 Schedel Eliſabetha Gärtnerstochter IV D Nr 76 Hör leinsgaſſe 267 Seite Schedel Joh Konrad k Rechtsanwalt IV D Nr 86 Neu [...]
    [...] Gottfried Schreiner meiſter 84 Bergmann Martin Metzger meiſter 85 Weißenberger Andr Bäcker meiſter 86 Schedel Joh Konr k Rechts anwalt 87 Demper Joſephine Conſiſtorial raths Tochter 88 Sartorius Bälthaſar Bäcker [...]
    [...] Herr Franz Ignaz Holzwarth Joſeph Bolongaro Cre VE IT I T Wechſelnotar Herr Johann Konrad Schedel m Aquilin Kaiſer m Michael Alois Mahr kgl Rechtsanwälte hr kg Wechſelſenſal Herr Joh Adam [...]
    [...] Baus Oberlieutenant Adam Hell Herr Ant Eckert zZ dispenſirt LH t ab Arzte Herr Konrad Schedel Batail Herr Gottfried Kirchgeſſner Dr lons Auditor Regimentsarzt p Quartiermeiſter Martin Geigel Dr Batail [...]