Dahn, Felix (1834-1912); Verfasser: Nachlass von Felix Dahn (1834 - 1912) - BSB Ana 580 / G,2. Felix Dahn (1834 - 1912) Nachlass: Fünfzig Jahre. - BSB Ana 580 Suppl. G.2 About the Object
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-HSS-00000BSB00106165
 • Nachlass von Felix Dahn (1834 - 1912) - BSB Ana 580 / G,2. Felix Dahn (1834 - 1912) Nachlass: Fünfzig Jahre. - BSB Ana 580 Suppl. G.2
 • Enhanced description
  • Dahn, Felix (1834-1912); Verfasser
  • [S.l.]
 • 1834-1912
 • 32 S., 16,5 x 11,5 cm – Material: Papier
  • German
  • Nachlass von Felix Dahn (1834 - 1912) - BSB Ana 580
  • Literatur in Bayern
  • Nachlässe aus dem Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek
  • Nachlass Felix Dahn (1834-1912) - BSB Ana 580
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • B3Kat Identifier - Identifier: BV043513192
  • Bavarian State Library - Call number: Ana 580 Suppl. G.2
  • Uniform Resource Name - Identifier: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00106165-3
 • http://www.nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00106165-3
 • Licence of the Metadata: CC0
 • 2017-10-04