Aufführbuch der Regensburger Domspatzen, Bd. 2 About the Object
 • https://bavarikon.de/object/bav:RDS-HSS-00000BSB00074531
 • Aufführbuch der Regensburger Domspatzen, Bd. 2
  • Regensburg
 • [1917]
  • German
  • [Aufführbuch der Regensburger Domspatzen] / [2]. 1909 - 1917
  • [Aufführbuch der Regensburger Domspatzen]
  • Aufführungsbücher des Regensburger Domchores
 • Staatliche Bibliothek Regensburg
 • Regensburger Domspatzen
  • Bayerische Staatsbibliothek
  • Regensburger Domspatzen - Call number: Regensburg, Verein Freunde des Regensburger Domchors -- Aufführbuch 2
  • Uniform Resource Name - Identifier: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00074531-6
  • B3Kat Identifier - Identifier: BV040324477
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00074531-6
 • Licence of the Metadata: CC0
 • 2012-07-20